İnsan kaynakları biriminin bir çok farklı iş yapmasından dolayı görev tanımı yapılmasından ziyade neler yaptığını anlamamız bizim görev tanımı daha iyi analiz etmemizi sağlayacaktır.

İnsan kaynakları yönetimi, kısa adı İK olarak da bilinen işletmelerde personel ile ilgili olan her türlü sorunun çözümü ve işletmenin personel devamlılığını sağlayan birimdir. Personel yönetiminizi NKolayOfis’le kolayca yapabilirsiniz, ücretsiz denemek için tıklayın.

İnsan Kaynakları Yönetiminin Genel Görev Tanımı

 1. İş gücü Planlaması: Bir kuruluşun personel ihtiyacının belirlenmesi ve buna yönelik planlama yapmak.
 2. Bulma: İşletmenin ihtiyaç duyduğu personelin bulunması için gerekli bilgi, beceri, yetenek ve motivasyona sahip adayların bulunması ve işletmeye başvurmalarının sağlanması için harcanan süredir.
 3. Personelin Seçimi: İşletmedeki boş kadroların uygun adayların seçilerek doldurulması.
 4. İşe Alıştırma: İşe yeni alınan personelin adaptasyon sürecinin daha kısa sürede atlatması için gerekli olan etkinlikler ve oryantasyonların yapılması.
 5. Görevde Yükselme: Bir personelin, yapmakta olduğu işe oranla daha büyük sorumluluk gerektiren daha prestijli olan ve ücret artışı sağlayan başka bir göreve atanmasıdır.
 6. Yer Değiştirme: Görev sorumluluğu ve ücretinde hiçbir değişiklik olmadan çalışan personelin başka bir işe geçirilmesidir.
 7. İşten Ayrılma: Çalışanların işlerine son verilmesi ve sürecin yönetilmesi, gerekli bildirimlerin yapılması.
 8. Personelin Eğitimi ve Geliştirilmesi: Çalışanların belirli bir hedef doğrultusunda bilgi ve beceri elde etmeleri için yapılan örgütlü bir eylemdir.
 9. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri ve Takibi: Ülkemizde de zorunlu olan, çalışanların sağlığının korunması ve güvenli çalışma ortamını oluşturulmasıdır. İşletme için gerekli koşuları oluşturularak daha nitelikli iş gücünün işletmeye gelmesini sağlanır.
 10. Disiplin: İşletmedeki belirli konulara yönelik çalışan davranışlarını kurallar ile sınırlama ya da öz denetim kurmadır.
 11. Sağlanan Hizmet ve Yararlar Düzenlenmesi: İş tehlikelerine karşı çalışanların korunması; çalışanların daha iyi şartlar altında çalışması için gerekli olan iş elbisesi, kişisel eşya dolapları, dinlenme alanları, yemekhane gibi olanakların sağlanması; yardım sandığı, sigorta gibi mali güvencelerin ortaya konulması; boş zamanları değerlendirilmesine yönelik etkinlikler oluşturmak; çalışanların kişisel ya da ailesel sorunlarına yönelik çeşitli konularda danışmanlık hizmetleri verilmesi ve sorunun çözüne gidilmesi.
 12. Sendikal İlişkilerin Yürütülmesi: Sendikalar, çalışanların haklarını korumaya yönelik örgütlenmiş iş gücü kuruluşlarıdır. Sendikalar yönetimin davranışlarını kısıtlar, tüm çalışanlara eşit davranılır, çalışan politikaları ve uygulamaları geliştirir, çalışanlar haklarını korumaya yönelik girişimlerde bulunur. Çalışan haklarına yönelik yürütülen çalışma sendika ile şirket içinde bulunan insan kaynakları birimi arasında gelişir.
 13. İş Gören Değerlemesi: Çalışanların iş yerinde ki performansına dayalı değerlendirmede bulunmak, işin gerektirdikleri ile kişilerin kabiliyet ve becerilerinin uyumlu olup olmadığını belirlemek için gerçekleştirilen eylemlerdir. İşletmede dengeli ücret sisteminin kurulması, kariyer değerlendirmesine bağlı olarak işte yükseltme, bölüm değiştirme, işe aktine son verme, personel eğitimlerinin programlanması ve düzenlenmesi amacıyla yapılır.
 14. İş Değerlemesi: işin yapısını göre işin yapısını oluşturmada kullanılacak yöntemlerdir.

 

 

Bu yazıyı okuyanlar bunları da okudur;

Ön Muhasebe Nedir? Neden Önemlidir?

Fatura ve Sevk İrsaliyesi Nedir? Nasıl Kullanılır?

Siz de NKolayOfis’i 21 gün ücretsiz deneyin

Devam ettiğinizde kullanım koşullarını kabul etmiş sayılırsınız.