Vergiler hakkında bilmeniz gereken önemli bilgiler

vergi

Vergiler, devletin şahıslardan ve bütün işletmelerden aldığı geri ödememek üzere karşılıksız aldığı paradır. Devlet bu paralar ile gider kalemi olarak belirlediği her türlü giderin finansmanını sağlar ve gelir dağılımını sağlar. Devlet, vergiyi vergi daireleri yardımı ile toplar ve takibini sağlar.

Katma değer vergisi, hemen hemen tüm harcamalar üzerinden alınan vergi türüdür. Vergiler kanunca zorunlu olmakla birlikte insanlar tarafından devlete ödenir. KDV birçok ülkede vardır ama yüzdelik oranları ülkeden ülkeye değişmektedir. Satılan alınan ger türlü mal ve ya hizmetlerin hepsinden KDV alınır. Türkiye de KDV 1 Ocak 1985 den yürürlüğe konmuştur.

pie-chart

NKolayOfis ile

Vergileriniz kontrol altında

21 Gün Ücretsiz Dene

Şahıslardan alınan vergiler gelir vergisi olarak adlandırılırken, işletmelerden alınan vergi ise kurumlar vergisi olarak adlandırılır. Gelir vergisi, belirli gelirler elde eden kişilerin devlete vermek zorunda olduğu belli oranda ki vergi türüdür. Gelir vergisi beyannameyle ödenir. 25 Mart’ta kadar vergi dairelerine verilmesi gerekmektedir. İki farklı şekilde verilir ikiye bölünür bunlardan biri mart ayında diğeri ise temmuz ayında ödenir.

Stopaj, maaş ve ücret alanların borçlarının ödenmesinde gelir maaşı ya da ücreti alacak kişinin henüz eline geçmeden verginin kesilmesi anlamına gelmektedir. Stopaj hesaplanırken halka açık anonim şirketlerde yüzde 10, diğerlerinde ise yüzde 20 dir. Tüm vergiler gibi bu vergide de oranlar Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir.

Beyan usulü vergi, beyan veya beyanname usulü vergi de vergi miktarı tespit edilir ve vergi dairesine bildirilir. Geç veya eksik beyan edilirse bunun cezası uygulanır bazı durumlarda ise vergi cezaları kesilir. Vergi mükellefi tarafından ya da bir 3. kişi tarafından da verilebilir.

Muhtasar Ne Demek?

Muhtasar beyanname gelir vergisi beyanlarından biridir. Muhtasar beyanname stopaj usulü vergilendirme söz konusudur. Vergi asıl borçludan değil vergi sorumlusundan talep edilir. Üç aylık dönemler halinde muhtasar beyanname verileceği vergi dairesinden önceden bildirilmiş olur. Bu 3 aylık dönemler şu şekildedir; ekim, kasım, aralık dönemi için 23 Ocak; ocak, şubat, mart dönemi için 23 Nisan; nisan, mayıs, haziran dönemi için 23 Temmuz; temmuz, ağustos, eylül dönemi için 23 Ekim akşamına kadar bu beyanname verilir.

Vergiler
KDV
Muhtasar
Damga Vergisi
Geçici Vergi
Kurumlar Vergisi
Ba-Bs Formu
SGK Ödemesi
Dönemler
Aylık
Aylık/3 Aylık
Aylık
3 Aylık
Yıllık
Aylık
Aylık
Beyanname
Ayın 24. Günü
Ayın 23. Günü
Ayın 23. Günü
Sonraki Ayın 14’ü
4. Ayın 25’i
Ayın Son Günü
Ayın 23. Günü
Ödeme Tarihi
Ayın 26. Günü
Ayın 26. Günü
Ayın 26. Günü
Sonraki Ayın 17’si
4. Sonu
Ödeme Yok
Ayın Son Günü
Cem Taylan Ekinci