NKolayOfis yardımcı modüller

person NKolayOfis, yardımcı modüller ile işletmelerin eksiklerini görerek işletmeye bir muhasebe programından çok daha fazla ofis yönetim sistemi sunmaktadır. Ofis yönetim sistemi içinde işletmenin ihtiyaç duyduğu yardımcı modüller ile işletmelerin işleri artık daha kolay ve eğlenceli.

Personel Takip Modülü

İşletmenin personelin gerekli özlük bilgilerinin bilgileri tutulur. Personele ile ilgili maaş-avans-prim ödemelerinin takibinin sağlanır.

Personel İşe Giriş-Çıkış İşlemlerinin Takibi

İşletmelerde sürekli olan işe giriş ve işten ayrılma işlemleri sürekli takip edilmesi gereken bir işletme gereksinimidir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının belirlediği işletmeler için zorunlu olan personelin işe giriş ve işten ayrılış sürecinin düzenlenmesi gereklidir. Bu adım birçok işletme için yönetilmesi zor bir iş yüküdür. Personel özlük dosyası ve bu dosyada bulunması gereken evrakların oluşturulması ve takip edilmesi NkolayOfis ile çok daha kolaydır.

 

pie-chart

NKolayOfis ile ön muhasebe

NKolayOfis ile gelir ve giderlerinizi kontrol altına almak istiyorsanız ücretsiz deneyebilirsiniz.

21 Gün Ücretsiz Dene

 

İSG ( İş Sağlığı ve Güvenliği ) Takibi

İş sağlığı ve güvenliğinin tanımını yaparsak “ iş yerinde işin yürütülmesi sırasında çeşitli nedenlerden kaynaklanan insan sağlığını tehlikeye sokacak ve  zarar verebilecek koşullardan korunmak amacıyla yapılan sistemli ve bilimsel çalışmalardır” diyebiliriz. Bu bilimsel çalışma doğrultusunda tüm çalışanların eğitilmesi ve sağlık kontrolünden geçirilmesi ve ayrıca işletmenin de gerekli koşulları sağlaması gerekmektedir. Personel modülü içinde ISG ile ilgili tüm eğitim, sertifika ve sağlık hizmetleri takip edilmektedir.

Cem Taylan Ekinci