İnsan kaynakları yönetimi hakkında bilmeniz gerekenler

hrİnsan kaynakları; bir işletmeye gereken insan kaynağının sağlanması ki buna işe alım süreçleri de dahildir, bu kaynağın eksikliklerinin ortadan kaldırılması için yeri geldiğinde eğitimi, organizasyondaki yerinin ve görevlerinin planlanması, ve yönetilmesi için her türlü süreci belirleme görevini üstlenen çok yönlü bir iş birimidir.

Her ne kadar birçok kişi insan kaynakları birimi için firmalarda işe alma işini yapan kişi ya da birim gözüyle baksa da aslında insan kaynakları yönetimi bu görevinin yanında firma içindeki insan kaynağının yönetilmesi, organize edilmesi, iş süreçlerinin yönetilmesi gibi görevleri de üstlenmektedir.

İnsan kaynakları yönetimi ve sorumlulukları

İnsan kaynakları birçok fonksiyondan sorumludur,

  • işe alım,
  • bordrolama,
  • eğitim,
  • kariyer yönetimi gibidir.

Bu durumu şöyle özetlemek gerekirse, aslında işe alım görüşmelerinde bir pozisyonunuz vardır, ilan açarsınız ve başvuruları alır, adaylarla görüşürsünüz. Uygun olan adayların  seçimlerini yaparak yerleştirilmelerini sağlarsınız.

İnsan kaynakları yönetiminin önemi

  • İşletmeler hem ulusal hem de uluslararası rekabet koşulları altında varlıklarını devamlılığı için etkili ve verimli bir şeklide faaliyetlerini gerçekleştirmek,
  • İleriyi görebilmek,
  • Yaratıcı olmak,
  • Teknolojiyi yakalamak,
  • Girdi maliyetlerini azaltmak zorundadırlar.
  • İşletmede personel sürekliliğini sağlamak

İnsan kaynakları bölümünün işletmedeki görevleri

Politika Yaratma ve Oluşturma: Sorunların çözümü ya da sonradan ortaya çıkabileceği düşünülen sorunlara karşı önlem almak için yeni politikalar önermek ve oluşturmak.
Danışmanlık: İnsan kaynakları yöneticilerinin görevleri içinde olan ve en önemlilerinden birisi de farklı departmanda olan yöneticilere danışmanlık yapmak oluşturur.
Hizmet: Personelle ilgili her türlü sorunun çözülmesi ve işlemlerin yürütülmesi temel görevdir.
Denetim: İşletmenin tüm bölümlerinde uygulanan personel politikalarını takip edilmesi ve denetiminin yapılması.
İşe Alım Süreci: İşletmenin personel ihtiyacına karşın politika üretmek ve organize etmek.

Damla Özlem Kasap