Gizlilik Politikası

Enko Teknoloji A.Ş. ve bağlı kuruluşları, gizliliğinizi korumayı ve geçerli veri koruması ve gizlilik yasalarına uymayı taahhüt etmektedir. Bu gizlilik politikası (“Politika”), Enko Teknoloji’nin veri denetleyicisi olduğu veya bu Politika’nın uygulanabilirliğinden bahsedildiği durumlarda kişisel verilerinizi nasıl topladığımızı ve kullandığımızı açıklamaktadır. “Kişisel veriler”, sizinle veya veya tanımlanabilir başka bir kişiyle ilgili bilgiler anlamına gelir.

Bir ürünle veya servisle ilgili ek gizlilik bilgileri, size bu Politika’nın ekler’i olarak veya ürünlerimizi ya da servislerimizi kullanırken görebileceğiniz diğer bildirimler olarak sunulacaktır. Bu tür bildirimler ve bu Politika arasında tutarsızlık olması durumunda, öncelikle bildirimler dikkate alınacaktır.

Bu Politika’yı kabul etmiyorsanız, ürünlerimizi veya servislerimizi kullanmayın veya kişisel verilerinizi Enko Teknoloji’ye sağlamayın.

Kullanıcı tarafından www.nkolayofis.com (NkolayOfis) uygulamasına yüklenen İçerik Kullanıcının mülkiyetindedir. Enko Teknoloji, bu İçeriği Kullanıcının önceden onayını almaksızın açıklamayacak veya satmayacaktır.

 

Enko Teknoloji, NkolayOfis Uygulaması üzerinden kendisine elektronik ortamdan iletilen İçerikleri Kullanıcılar ile yaptığı Kullanıcı Sözleşmesi ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Bu kapsamda Enko Teknoloji, İçerikler’i kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

Kullanıcının Enko Teknoloji’nin onay vermesi halinde ödeme işlemleri, fatura kesimi ve işlenmesi, banka entegrasyonu, Kullanıcının erişimine izin verdiği üçüncü kişi uygulamaları ve doğrudan pazarlama gibi amaçlarla kulllanıcının verdiği onay çerçevesinde içerikler işlenebilir, saklanabilir ve Enko Teknoloji ile ortakları tarafından Kullanıcının talep ettiği hizmetleri sağlamak üzere üçüncü kişilere devredilebilir.

Enko Teknoloji, içerikleri fatura gönderilmesi, ödeme bilgilerinin paylaşılması gibi talep edilen hizmetlerin sağlanması amacıyla diğer kullanıcılara açıklayabilecektir. Kullanıcının diğer kullanıcıya ait içerikleri kullanmak istemesi halinde ilgili kullanıcıdan onay alacak ve içerikleri alınan bu onay kapsamında kullanacaktır.

Kişisel bilgiler kullanıcı ile temas kurmak veya kullanıcının NkolayOfis’teki tecrübesini iyileştirmek (hizmetlere ilişkin bakım ve destek, mevcut hizmetlerin geliştirilmesi, yeni hizmetler oluşturulması ve kişiye özel hizmetler sunulması gibi) amacıyla kullanılabileceği gibi veri tabanı oluşturma, üyeliklerin sürdürülmesi ve Enko Teknoloji’nin hizmetlerinin kullanıcıya sağlanması için gerekli olan diğer faaliyetleri gerçekleştirme amacıyla da işleyebilecek, saklayabilecek ve üçüncü kişilere aktarabilecektir.

Enko Teknoloji, kullanıcının NkolayOfis üzerinde gerçekleştirdiği kullanım ve işlem bilgilerini anonim hale getirerek; istatistiki değerlendirmelerde, performans değerlendirmelerinde, Enko Teknoloji ve iş ortaklarının pazarlama kampanyalarında ve bağış kampanyalarında, yıllık rapor ve benzeri raporlarda kullanmak üzere bu amaçların gerçekleştirilmesi için gereken sürede saklayabilir, işleyebilir ve iş ortaklarına iletebilir.

Enko Teknoloji üzerinden düzenlenebilecek olan periyodik veya periyodik olmayan anketlere cevap veren ve kişisel bilgilerinin işlenmesi konusunda rıza gösteren kullanıcılardan talep edilen bilgiler, Enko Teknoloji tarafından bu kişilere doğrudan pazarlama yapmak, istatistiki analiz yapmak ve veri tabanı oluşturmak amacıyla kullanılabilecektir.

Enko Teknoloji ayrıca, aşağıdaki koşulların varlığı halinde Kullanıcıya ait bilgileri üçüncü kişilerle paylaşabilecektir:

Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi için ilgili ifşanın zorunlu olması,

Yetkili idari ve adli bir kurum tarafından ilgili mevzuat doğrultusunda usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi,

Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olması.

Sistemle ilgili teknik sorunların tanımlanması ve çözülmesi için, Enko Teknoloji gereken hallerde kullanıcıların IP adresini tespit etmek ve kullanmak durumunda kalabilir. IP adresleri, ayrıca kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

Enko Teknoloji , yukarıda anılan amaçlarla ilgili verileri kullanıcının ikamet ettiği ülke dışında dünyanın herhangi bir yerinde bulunan sunucularına (sunucular kendisine, bağlı şirketlerine veya alt yüklenicilerine ait olabilir) aktarma hakkına sahiptir.

NkolayOfis  üzerinden başka site ve uygulamalara link verilmesi mümkün olup, Enko Teknoloji’nin bu site ve uygulamaların gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

Enko Teknoloji, İşbu Gizlilik Politikası hükümlerini dilediği zaman www.nkolayofis.com adresinde  yayımlamak suretiyle değiştirebilir. Enko Teknoloji’nin değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri www.nkolayofis.com da yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.