Dövizli fatura hazırlarken; hizmetlerinden ötürü ürün hizmet veya ürün maliyetleri maliyetlerinin döviz biriminden olan firmalar olası bir döviz artışında zarar etmemek için, satışlarını da dövize eşitlemek ister.

Neden dövizli fatura?

Bir başka deyişle, bu aslında ekonomi araçları da denilen firmaların kur artış ya da azalışlarına bağlı olarak oluşabilecek zararlarını azaltmak amacıyla yapılan bir işlemdir.Amaç ekonomik araç olmasa da piyasayla ilgili ürün ya da hizmetin belirtilmiş olduğu dövizli fiyatları olabilir. Firma bunun dışında kalmak istemez ve dövizli fatura düzenler. Dövizli fatura hazırlamak için hemen NKolayOfis’i ücretsiz denemeye başlayın.

Faturada mutlaka Türkçe açıklama mı yazılması gerekiyor?

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 215. maddesinde, “Bu kanuna göre tutulacak defter ve kayıtların Türkçe tutulması mecburidir”; aynı kanunun 227.maddesinde de, “Bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça sürece bu kanuna göre ele alınan ve üçüncü şahıslarla olan diyaloglar ve muamelelere ait olan kayıtların kopyası mecburidir.” hükümleri yer almaktadır. Bundan yola çıkarak vergi kanunlarına göre tutulacak olan defter ve kayıtların Türkçe tutulması zorunluluğu bulunduğundan faturaların da Türkçe tutulması gerekmektedir.

Dövizli olarak kesilen faturalarda döviz kurunu belirtmek zorunlu mudur?

Hayır, böyle bir mecburiyet yoktur. Fatura üzerindeki bedel döviz cinsinden olduğu zaman, fatura üzerine o gün itibariyle döviz alış kuru esas alınarak Türk Lirası karşılığı yazılsa da, faturada belirtilen meblağın faturanın düzenlendiği tarihten daha sonraki bir tarihte ödenmesi sürecinde, ortaya çıkan kur farkı için de ayrıca kur farkı faturası düzenlenmesi gerekmektedir.

Kur farkı nedir ve neden önemlidir?

Faturayı dövizli olarak bir araya getirdiniz ve tahsilatı da dövizli olarak yapıyorsanız ticari faaliyet tamamlanacak ancak hesap kapanmayacaktır. Ticari olarak işlem bitmiş olsa da muhasebe olarak bitmedi. Tüm kayıtların TL olarak tutulması gerektiğinden bahsetmiştik. Fatura tarihindeki fatura bedelinin TL karşılığı büyük ihtimalle tahsilat tarihindeki TL karşılığından farklı olacaktır. Bu iki tarih süresince TL kuru artmış ya da azalmış olacak. Bu durumda muhasebede dövizli karşılığı sıfırlansa da TL karşılığı sıfırlanmayacak, bakiye kalacaktır. Bu faturaya kur farkı faturası denir.
Önemi; Bedelin döviz cinsinden veya dövize endekslenerek ifade edildiği işlemlerde, bedelin kısmen veya tamamen vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu tarihten sonra ödenmesi halinde, satıcı lehine ortaya çıkacak kur farkı esas itibariyle vade farkı mahiyetinde olduğundan, matrahın bir unsuru olarak vergilendirilmesi gerekmektedir. Buna göre, teslim veya hizmetin yapıldığı tarih ile bedelin tahsil edildiği tarih aralarında ortaya çıkacak kur farkı için satıcı tarafından fatura düzenlenmek ve faturada gösterilen kur farkına, teslim veya hizmetin yapılacağı tarihte bu işlemler için geçerli olacak oran üzerinden KDV hesaplanması gerekmektedir.