Kategori: Ön Muhasebe

E-bildirge işverenlerin, çalıştırdıkları işçilerine ait sigorta prim belgelerini internet üzerinden vermeleri ve bildirimlerine ait tahakkuk bedellerini de otomatik ödeme ve internet bankacılığı yoluyla ödeyebilmeleri için bir araya getirilen elektronik bir portal olarak tanımlanır. Yeni uygulama çerçevesinde işçi ve …

Okumaya Devam Et

İşletmeniz için önemli olan ön muhasebenin temel işlemleri, doğru yapılabilmesi için, en azından temel ön muhasebe bilgisini iyi kavramak gereklidir.  Ön muhasebenin temel işlemlerini bilmeniz günlük işlerinizi de kolaylaştıracaktır. Şimdi gelin bu temel işler nedir onlara bir göz atalım. Cari …

Okumaya Devam Et

Vergi borcu yapılandırma sürekli yapılan bir işlem olmadığından devlet tarafından yapılan düzenlemeler sonucunda dönemsel olarak borç yapılandırma işlemleri getirilebilmektedir. Bu nedenle kişilerin bu zamanlarda Vergi borcu yapılandırması söz konusudur. Vergi borcu yapılandırma, yapılan düzenleme doğrultusunda tekrar taksitlendirme, faizlerin …

Okumaya Devam Et

Dövizli fatura hazırlarken; hizmetlerinden ötürü ürün hizmet veya ürün maliyetleri maliyetlerinin döviz biriminden olan firmalar olacak bir döviz artışında zarar etmemek için, satışlarını da dövize eşitlemek ister. Neden dövizli fatura Bir başka deyişle, bu aslında ekonomi araçları de …

Okumaya Devam Et

Ticaret odası kaydı için her tacir kullanacağı ticaret unvanını ve bunun altına atacağı imzayı notere tasdik ettirdikten sonra sicil memuruna tevdi etmeye mecburdur. Tacir hükmi şahıs ise unvanla birlikte onun adına imzaya salahiyetli kimselerin imzaları da notere tasdik …

Okumaya Devam Et

Firma ve şirketlerin üretimde kullanmak, satmak ya da belli bir ihtiyacı karşılamak için elinde tuttuğu ürünler topluluğuna stok denir. Stokta bulunan ürünlerin idare edilme yöntemine de stok yönetimi denir. Stoklar yönetimi arz talep ilkesi ile yönetilir. Talepleri karşılamak …

Okumaya Devam Et

Muhasebe, işin terminolojisinden başlayacak olursak ekonomik faaliyetler yürüten tüm kuruluşların mali nitelikteki işlemlerini kaydeden, sınıflandıran, özetleyerek rapor eden ve sonuçlarını yorumlayan ve analiz eden  bilim dalıdır. Muhasebe tanımını tam anlamıyla anlamak için tanımını bilmek yeterli değildir. Bu bilimin …

Okumaya Devam Et

Vergiler, devletin şahıslardan ve bütün işletmelerden aldığı geri ödememek üzere karşılıksız aldığı paradır. Devlet bu paralar ile gider kalemi olarak belirlediği her türlü giderin finansmanını sağlar ve gelir dağılımını sağlar. Devlet, vergiyi vergi daireleri yardımı ile toplar ve …

Okumaya Devam Et