Konsorsiyum ve Ortak girişim konusuna geçmeden önce öncelikle “Girişimci kimdir?” sorusuna cevap bulmakta fayda var. En genel ifade ile girişimci; kar amacıyla riski üzerine alan kişi olarak tanımlanabilir. girişimci, mal ve hizmet üretiminin yapılabilmesi için, üretim öğelerini en iyi şartlar altında bir araya getiren kişidir. Girişimci, riski üzerine alarak, başkalarının ihtiyacını bir şekilde karşılamak amacıyla, üretim öğelerinin alımını yapar, bunları bir araya getirilmesi imkanını sağlar. Girişimci kar amacı güder ama tek amaç. Ekonomik bir değer çıkmak koymaktır, çeşitli yollardan, başkaları tarafından çıkmak konulan ortak değerleri kendi tarafına aktarmanın adi girişimcilik değildir. Ayrıca girişimci, yönetici demek değildir. Girişimcilik için en temel faktör; Yetenek, cesaret ve bilgidir. Daha geniş kapsamda girişimci de olması gereken özelliklere bakacak olursak;

Kendine güven duyduğum ve kendisine güvenilen biri olmalı,

Geri adim atabilen ve yeniden başlayabilir birisi olmalı,

Sonuçlar değerlendirebilmelidir,

Mesleki riskleri üstlenebilmeli ,

Yaratıcı ve cesaretli olmalı,

Bireysel ve ayni zamanda da toplumsal olmalı,

İyimser ve fikir sahibi olmalı,

Sürükleyici ve güdüleyici olmalı,

Basan için önlenmiş olmalı,

Fırsatlardan yararlanabilmeli,

Yeniliklere açık olmalı, isini sevenleri olmalıdır.

Ortak Girişimcilik Yapısı

Öncelikle şunu belirtmeli ki ortaklığa gireceğiniz firma ile hukuken de finansal olarak da birbirinizden tamamen bağımsız olmaya devam edersiniz. Bambaşka üçüncü bir firma kurabilirsiniz ve bu yeni firmayı kurarken imzalayacağınız sözleşme hayati öneme sahiptir. Kanaatimce her sözleşmede olduğu gibi bu sözleşmede de çok net olmak gereklidir. Herkesin katacağı değerler açıkça belirtilmelidir. Ortağınızla aynı hedefte olmanız, rotanızın ortak olması, birbirinizden beklentilerinizin kesinleşmiş olması muhtemel pek çok sorunu daha ortaya çıkmadan bertaraf eder ve ortaklığın başarılı olmasını sağlar. NKolayOfis, yeni kurulan küçük veya orta büyüklükteki işletmelerin kolaylıkla kullanabileceği biir ofis yönetim programıdır, tıklayın ve ücretsiz denemeye başlayın.

Ortak Girişim Nasıl İşler?

Ortaklık süreci iyi bilindiğinden ve zaman içinde kendini kanıtlanmış bir konudur. Ortak girişimin en önemli yönü zaman değil uygulamadır. Söz konusu olan güçleri birleştirmek olunca yapılması gerekenleri herkes için aynı.

Başarı şansını arttırmak için büyük veya küçük bütün birleşmelerin detaylı biçimde planlanması ve başarılması gerekir.

Ayrıca yasal anlaşmanın kapsamı da oldukça önemlidir. Tarafların ortaklık için ne kadar aktif ilerlemesi ve aynı zamanda stratejik ortaklığın hedeflerinin dikkatli bir biçimde hazırlanması gerekir. Ortak girişim İnternet’ten daha kolay bulunabilen yasal bir anlaşma kapağı olsa bile bu tarz bir ortaklığa girerken yasal tavsiyeler almanız gerekir.

Konsorsiyum Nedir?

Belli bir konuda, aynı menfaat içeriği olan ve genellikle kredi verenlerin yönelttiği iktisadi bir gruptur. Milletler arası kuruluşların ve hükumetlerin iktisadi ve mali yardımları yürütmek için meydana getirdikleri birliklere de konsorsiyum denilmektedir.

Ortak Girişim ve Konsorsiyum Arasındaki Fark Nedir?

Ortak Girişim’in Konsorsiyum ile karıştırılmaması mühimdir. Konsorsiyum’da her ortak kendi yükümlülüğünü yerine getirecektir ve o kısımdan sorumludur. Ortak Girişim’de ise yukarıda açıkladığımız gibi müteselsil sorumluluk esastır. Yani siz 3. kişilere karşı ben kendi kısmımı yaptım diyerek sorumluluktan kurtulamazsınız. İşin tamamından sorumlusunuzdur. Ve yine bu nedenle Ortak Girişim Sözleşmesinde sorumlulukları iyi belirlemek, işi gerçekleştirmeyen ortağa başvurabilmek için hayati önem taşımaktadır.

Başka hukuki ilişkilerde olduğu gibi Ortak Girişim Sözleşmesi öncesinde de bir Gizlilik Sözleşmesi ve akabinde Ön Protokol imzalamak ortaklık açısından mühimdir.

Venture kelime anlamı olarak cesaret etmek anlamına gelmektedir. Ticaret hayatı cesaret olmadan ya hiç başlamaz ya da kısıtlı kalır. Birlikte hareket etmek çoğunlukla bize avantaj sağlar yeter ki yola çıktığımızda hedefimizin bir olduğunu bilelim ve birlikteliğin şartlarını iyi belirleyelim.

21 Gün Ücretsiz Dene


Üyeliğinizi oluşturup kullanmaya başlamak için

21 Gün Ücretsiz Deneyin

İlginizi Çekebilecek Diğer İçerikler:

Siz de NKolayOfis’i 21 gün ücretsiz deneyin

Devam ettiğinizde kullanım koşullarını kabul etmiş sayılırsınız.