Gelir Vergisi Ne İşimize Yarar

Gelir Vergisi Nasıl Hesaplanır?

Gelir vergisi; hukukta hak sahibi olan ve yetki izni olan kurumlaşmamış firmaların veya kişilerin gelirleri baz alınarak yansıyan vergi türüdür. Gelir, bir kurumsal kişinin bir takvim yılı içerisinde sahip olduğu kazanç tutarıdır. Gelir vergisi içerisinde giren gelir hareketler, “Gelir Vergisi Kanunu” ile kurumsallara belirtilmiştir. Buna göre ürün satışı, gayrimenkul getirisi, hisse senedi satış kazancı, kâr payı geliri, mesleki faaliyetler sonucunda sahip olunan bütün gelirlerin tümü vergi kapsamı dahilinde gözükür. Read more

Vergi Borcu Yapılandırma İşlemi Nasıl Yapılır?

Vergi borcu yapılandırma sürekli yapılan bir işlem olmadığından devlet tarafından yapılan düzenlemeler sonucunda dönemsel olarak borç yapılandırma işlemleri getirilebilmektedir. Bu nedenle kişilerin bu zamanlarda vergi borcu yapılandırması söz konusudur. Vergi borcu yapılandırma, yapılan düzenleme doğrultusunda tekrar taksitlendirme, faizlerin silinmesi gibi işlemleri içerebilmektedir. Bu sayede kişilerin hem borçları bitmekte hem de faiz gibi ek yüklerden kurtulabilmektedir. Vergilerinizi takip etmek artık NKolayOfis ile çok daha kolay. Tıklayın ve hemen şimdi kullanmaya başlayın.  Read more

vergiler

Vergiler Hakkında Bilmeniz Gereken Önemli Bilgiler

Vergiler, devletin şahıslardan ve bütün işletmelerden geri ödememek üzere karşılıksız aldığı paradır. Devlet bu paralar ile gider kalemi olarak belirlediği her türlü giderin finansmanını ve gelir dağılımını sağlar. Ayrıca devlet, vergiyi vergi daireleri yardımı ile toplar ve takibini sağlar.

Katma değer vergisi, hemen hemen tüm harcamalar üzerinden alınan vergi türüdür. Vergiler kanunca zorunlu olmakla birlikte insanlar tarafından devlete ödenir. KDV birçok ülkede vardır ama yüzdelik oranları ülkeden ülkeye değişmektedir. Satılan alınan her türlü mal ve ya hizmetlerin hepsinden KDV alınır. Türkiye de KDV 1 Ocak 1985 den yürürlüğe konmuştur.

Şahıslardan alınan vergiler gelir vergisi olarak adlandırılırken, işletmelerden alınan vergi ise kurumlar vergisi olarak adlandırılır. Gelir vergisi, belirli gelirler elde eden kişilerin devlete vermek zorunda olduğu belli orandaki vergi türüdür. Gelir vergisi beyannameyle ödenir. 25 Mart’a kadar vergi dairelerine verilmesi gerekmektedir. İki farklı şekilde verilir; bunlardan biri mart ayında diğeri ise temmuz ayında ödenir.

Stopaj, maaş ve ücret alanların borçlarının ödenmesinde gelir maaşı ya da ücreti alacak kişinin henüz eline geçmeden verginin kesilmesi anlamına gelmektedir. Stopaj hesaplanırken halka açık anonim şirketlerde oran yüzde 10, diğerlerinde ise yüzde 20 dir. Tüm vergiler gibi bu vergide de oranlar Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir.

Beyan usulü vergi, beyan veya beyanname usulü vergi de vergi miktarı tespit edilir ve vergi dairesine bildirilir. Geç veya eksik beyan edilirse bunun cezası uygulanır bazı durumlarda ise vergi cezaları kesilir. Vergi mükellefi tarafından ya da bir 3. kişi tarafından da verilebilir.
Vergi yönetiminizi daha iyi yapabilmek için NKolayOfis’i ücretsiz deneyin.

Muhtasar Ne Demek?

Muhtasar beyanname gelir vergisi beyanlarından biridir. Muhtasar beyanname stopaj usulü vergilendirme söz konusudur. Vergi asıl borçludan değil vergi sorumlusundan talep edilir. Üç aylık dönemler halinde muhtasar beyanname verileceği vergi dairesinden önceden bildirilmiş olur. Bu 3 aylık dönemler şu şekildedir; ekim, kasım, aralık dönemi için 23 Ocak; ocak, şubat, mart dönemi için 23 Nisan; nisan, mayıs, haziran dönemi için 23 Temmuz; temmuz, ağustos, eylül dönemi için 23 Ekim akşamına kadar bu beyanname verilir.

 

Bu yazıyı okuyanlar bunları da okudu:

Marka tescili Nedir? İşletme ve Kuruluşlar İçin Önemi