Banka-Entegrasyonu

Banka Entegrasyonu

Bankfix’ in mevcut ERP ve muhasebe sisteminize özel entegre edilebilen hizmeti ile nakit akışlarınızı kolaylıkla carileriniz ile eşleştirerek zaman tasarrufu sağlayabilir; kaynaklarınızı daha verimli kullanabilirsiniz. Tüm tahsilatlarınıza, ödemelerinize, kasa ve banka bakiye bilgilerinize her cihazdan bağımsız erişimin kolaylığını keşfedin.

Read more

Tevkifatlı_Fatura_Nedir

Tevkifat-Tevkifatlı Fatura Nedir?

Tevkifat, para konusunda kesintiler anlamına gelmektedir.

Tevkifatlar kendi içinde Gelir Vergisi Tevkifatı ve KDV Tevkifatı olmak üzere ikiye ayrılır. Gelir vergisi yasasının 94. maddesi gereğince Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen orana göre gelir vergisine kesinti uygulanır. Bu kesintiye gelir vergisi tevkifatı denir. Diğer bir tevkifat türü ise KDV tevkifatıdır. Mal alım satımı veya hizmet bedeli üzerinden hesaplanan KDV nin, alıcılardan bazen tamamı bazen ise kanunda belirlenen oranda kesinti yapıldıktan sonra satıcıya değil de vergi dairesine ödenmesidir.

Tevkifatlı fatura nedir?

Tevkifatlı faturayı diğer faturalardan ayıran tek özellik, faturada geçen vergi tutarının alıcı ve satıcı arasında bölüştürülerek her iki tarafında vergiye tabii olmasıdır.

Örneğin;

Fatura Tutarı 200,00
KDV%  % 18
KDV Tutarı (Tevkif Edilecek Tutar ) 36,00
Tevkifat Tutarı ( 5 / 10 ) 18,00
Genel Toplam 218,00

 

Kimler tevkifat yapar?

Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler,Köyler ve bunların teşkil ettikleri birlikler, döner sermayeli kuruluşlar, bankalar, kamu iktisadi kuruluşları, iktisadi devlet teşekkülleri, özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları, organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar vs. tevkifat yapmaktadır.

 Kısmi Tevkifat Uygulamasına Tabi Olan Hizmetler ve KDV Tevkifatı Oranları

117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin ilgili bölümlerinde belirtildiği üzere :

  • Yapım İşleri ile Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen Mühendislik-Mimarlık ve Etüt-Proje Hizmetleri 2/10 oranında KDV tevkifatı,
  • Etüt, Plan-Proje, Danışmanlık, Denetim ve Benzeri Hizmetler  9/10 oranında KDV tevkifatı,
  • Makine, Teçhizat, Demirbaş ve Taşıtlara Ait Tadil, Bakım ve Onarım Hizmetleri 5/10 oranında KDV tevkifatı,
  •  Yemek Servis ve Organizasyon Hizmetleri 5/10 oranında KDV tevkifatı,
  • İşgücü Temin Hizmetleri 9/10 oranında KDV tevkifatı,

uygulanmaktadır.

NKolayOfiste Tevkifatlı Fatura Oluşturma

NKolayOfis arayüzünde “Satış Yönetimi” kısmındaN Satış Faturaları, Satış İrsaliyeleri, Sipariş veya Satış proforması oluştururken “+Tevkifat Ekle” butonundan tevkifatlı faturanızı rahatlıkla oluşturabilirsiniz.

 

Bu makaleleri de okumanızı tavsiye ederiz;

NKolayOfis’te Ödeme Planı

Stok Yönetimi

Tahsilat Yönetimi

Muhasebe Yazılımı ve NKolayOfis

E-Arşiv ve E-Fatura Arasındaki Farklar

NKolayOfis’te Ödeme Planı

NKolayOfis’te Ödeme Planı

NKolayOfis çok yakında ödeme planıyla karşınızda! Birçok ayrıcalıklarımızdan yalnızca biri olan ödeme planına sahip olmak için beklemede kalın! Yenilenen versiyon ile ödeme planı oluşturabilir, hali hazırdaki ödeme planlarınızı yapılandırabilir, tüm ödeme planlarınıza tek bir ekran üzerinden ulaşım sağlayabilirsiniz.

Ödeme Planı Nedir?

Bir ürün veya hizmet satın aldığınızda; ödemeyi ne kadar sürede, kaç taksitle ve hangi yolla yapacağınızı belirlemeniz gerekmektedir. Bu ödeme planları doğrultusunda firmanızın aylık giderlerini takip edebilir, bu doğrultuda borç yönetiminizi rahatlıkla yapabilirsiniz.

NKolayOfiste Ödeme Planı

NKolayOfis arayüzünde gider olarak girdiğiniz her ürüne, ödeme yaptığınızı sisteme girene kadar ÖDENMEDİ etiketi eklenir. Bir miktar ödeme yaptığınız takdirde KISMEN ÖDENDİ olarak etiket güncellemesi yapılır. KISMEN ÖDENDİ veya ÖDENMEDİ etiketine sahip giderlerinizi ödemede kolaylık sağlamak amacıyla yapılandırabilirsiniz. Yapılandırma yaparken ödeme tipini seçmeniz gerekmektedir. Sistemde tanımlı ödeme tipleri şu şekildedir:

  • Peşinat: ürün/hizmet alışverişinizde ödemeyi taksitsiz peşin olarak yaptığınız duruma denir.
  • Taksit: Borcunuzu tek seferde değil de; bir kaç seferde, belli zaman aralıklarıyla senet veya kredi kartı yoluyla aylık olarak ödenmesine denir.
  • Ara Ödeme: Taksitlendirme işlemi yaptığınız takdirde her ay düzenli olarak aylık tutarı ödemeniz beklenmektedir. Ancak, elinize bir miktar para geçtiğinde borcunuzun bir kısmını ödeyebilirsiniz. Bu ödeme yöntemine ara ödeme denir.
  • Tek Ödeme: Borcun tamamının tek seferde kapatılmasına tek ödeme denilmektedir.

Taksit sayısını sisteme tanımladığınız andan itibaren sistem otomatik olarak sizin için kalan tutarı taksitlendirecektir. Taksitlendirmeyi yaptığınız andan itibaren Ödeme Planı ekranından tüm tek seferlik veya taksitli ödemelerinize ulaşabilirsiniz. Bunun yanısıra tüm satın alma işlemlerinize size fikir vermesi, hatırlatma yapması amacıyla notlar ekleyebilirsiniz.

Yapılandırma sayfasına girip taksit sayısını belirledikten sonra; taksitlerinizin arasına ara ödemeler de ekleyebilirsiniz. Bu şekilde ödeme planlarınızı istediğiniz gibi şekillendirmeniz mümkün. Taksit tutarları taksit sayısına bağlı olarak otomatik olarak hesaplansa da ara ödeme girdiğiniz takdirde taksit tutarlarınızı kendiniz de belirleyebilirsiniz.

 

Bu makaleleri de okumanızı tavsiye ederiz;

Stok Yönetimi

Tahsilat Yönetimi

Muhasebe Yazılımı ve NKolayOfis

E-Arşiv ve E-Fatura Arasındaki Farklar

Saas Nedir?

 

Stok Yönetimi

Stok Yönetimi

İşletmelerin doğru zamanda doğru miktarda mamul, yarı mamul veya hammaddeyi bulundurmasını sağlayan kontrol mekanizmasına stok yönetimi denir. Stok yönetimi yapılırken üretim veya satış planları esas alınır. Bu planlar doğrultusunda optimum stok miktarı belirlenerek ekstra maliyetten kaçınılır.

Read more

Tahsilat-Yönetimi

Tahsilat Yönetimi

Finansal bir sorun firmanın sadece dış ilişkileri etkilemekle kalmaz, firmanın kendi departmanları arasındaki işleyişi de büyük ölçüde etkiler.  İşletme bir bütün olarak göze alındığında bir taraftaki problem başka bir yeri de etkileyebilir. Bu sebeple finans departmanının alacak konusunda büyük bir sorumluluğu vardır. Finans departmanındaki yöneticilerin doğru ve etkili bir politika izlemeleri önem arz etmektedir.

Read more

Muhasebe-Yazılımı-ve-NKolayOfis

Muhasebe Yazılımı ve NKolayOfis

1994 yılında oluşturulan Tek Düzen Hesap Planına göre muhasebe yazılımı; yevmiye, büyük defter, envanter defterleri gibi bir çok muhasebe ile ilgili araç gereçleri zorunlu kılardı. Kayıtların tutularak uygun zamanda ve şartlarda uygulanmasını sağlamaktadır. İstenildiği zamanda da ulaşılmasına olanak sağlamaktadır.

Read more