Nakit Akışı Nasıl Yönetiir

Nakit Akışı Yönetimi

Nakit akışı KOBI’ler için en kritik unsurlardan birisidir. Nakitiniz olmadan kâr etmeniz zor olur. Çoğu karlı işletme gelen nakit parayla çıkan nakit para arasındaki dengeyi sağlayamadığı için iflas eşiğine gelmiştir ve bir çoğu iflas etmiştir. Nakit akışının düzenini sağlayamayan firmalar rekabete girmesi için gerekli olan yatırımları yapamaz ya da devam edebilmek için daha fazla borç alarak kötüye giderler.

21 Gün Ücretsiz Dene


Nakit Akışınızı Planlanını Yapın

21 Gün Ücretsiz Dene

 

Nakit Akışı ve Kâr

Kâr nakit akışı anlamına gelmez. Kâr ve zarar tablonuza bakarak nakit akışınızı sağlıklı bir şekilde analiz edemezsiniz. Nakit akışını belirleyici birçok faktör vardır: alacaklar, borçlar, envanter, ve borç yönetimi. Planlı bir nakit akışı yönetimi kâr ve zararların yanı sıra bu fonksiyonlara da dikkat etmek gerekir. Bazı firma sahiplerinin bildiği bir yöntem vardır, kâr ya da zararın nakite ne olduğunu yansıtmadığıdır. Sattığınız ürünler ya da hizmetler için bir müşteriyi faturalandırma geliri oluşturulur. O fatura üzerinden topladığınız para da nakit yaratır.

Gerçekten kâr elde etmek için pozitif nakit akışına sahip olmanız gerekir. Öncelikle ürünlerinizin üretimini sağlayabilmek için çalışanlara ve tedarikçilere ödeyecek kadar nakit toplamınız olması gerekir. Bu ürünlerin satışı olduğunda pozitif nakit akışı elde etmiş olursunuz. Pozitif nakit akışınızı arttırdıkça kârınız da doğru orantı olarak artar. Bundan dolayı eğer işletmenizin gelişimini ve kârlarınızın artmasını istiyorsanız nakit girişinin düzenin tutan bir işletme yapısına sahip olmalısınız.

 

Nakit Akışınızı İyileştirin

Çoğu firma sahibi nakit akışı problemlerine çözüm olarak büyümeyi tercih ederler Bu yüzden firmalarını büyüttüklerinde nakit akışı problemlerinin de tehlikeli boyutlara geldiğini görürler. Büyüme planı ve buna bağlı nakdi masraflar önceden belirlenir.

 

Satışları arttırmak

Eğer daha çok nakite ihtiyacınız varsa çok da kafa yormanıza ihtiyaç kalmıyor, yapmanız gereken aslında çok açık ortadadır:  müşterileriniz daha fazla satış yapmak ya da yeni müşteriler firmanıza çekmek olacaktır. Yeni müşteriler firmanıza çekmek, gelişmekte olan bir işletme için olmazsa olmazdır ancak muhtemel alıcıları satışa çevirebilmek fazladan zaman ve para gerektirebilir.

 

 

Bu yazıyı okuyanlar aşağıdakilerde ki makaleleri de okudu;

Proforma Fatura Nedir?

Gelir Vergisi Nasıl Hesaplanır?

ERP Nedir. Ne İşe Yarar? 

Gelir Vergisi Ne İşimize Yarar

Gelir Vergisi Nasıl Hesaplanır?

Gelir vergisi; hukukta hak sahibi olan ve yetki izni olan kurumlaşmamış firmaların veya kişilerin gelirleri baz alınarak yansıyan vergi türüdür. Gelir, bir kurumsal kişinin bir takvim yılı içerisinde sahip olduğu kazanç tutarıdır. Gelir vergisi içerisinde giren gelir hareketler, “Gelir Vergisi Kanunu” ile kurumsallara belirtilmiştir. Buna göre ürün satışı, gayrimenkul getirisi, hisse senedi satış kazancı, kâr payı geliri, mesleki faaliyetler sonucunda sahip olunan bütün gelirlerin tümü vergi kapsamı dahilinde gözükür.

Gelir Vergisine Giren Kazançlar

  •  Ticari gelirler
  •  Ücretler
  •  Serbest meslek gelirleri
  •  Gayrimenkul sermaye kazancı
  •  Menkul sermaye kazancı
  •  Diğer kazançlar

Kimler Gelir Vergisi Ödemek Zorundadır?

Yukarıda yazılan şartları sağlayan kişiler ve kurumlar gelir vergisi mükellefi konumunda olur. Kişinin ikametgahının Türkiye’de bulunup bulunmayışı tam ve dar mükellef olmasını belirler. Türkiye’de ikamet eden kişiler ve kurumlar tam mükellef grubunda bulunurken, ülkemizde kalıcı olmayanlar yalnızca Türkiye’de kazandığı gelirler doğrultusunda vergi vermek zorundadır.

Tam mükellef olan kurumsallar;
  •  İkametgahı Türkiye’de yer alanlar,
  •  Bir takvim yılı içinde Türkiye’de altı aydan fazla ikamet edenler,
  •  Bu mükelleflerin Türkiye içinde ve dışında kazandıkları ve iratların bütünü doğrultusunda vergi mükellefi olurlar.
Dar mükellef olan kurumsallar;
  • Türkiye’de yerleşmiş olmayan gerçek kişiler dar mükellef sayılır ve sadece Türkiye’de elde ettikleri kazanç ve iratlar üzerinden vergilendirilirler.

Gelir Vergisi Nasıl Hesaplanır?

Gelir tutarının (matrah), gelir vergısi oranıyla çarpılması sonucunda çıkan sonuçtur. Fakat gelir tutarı yükseldikçe doğru orantılı olarak vergi oranı artış gösterir. Hangi matrah tutarının hangi oranda vergilendirileceği, Maliye Bakanlığı tarafından her yıl mükelleflere sunulur. Brüt ücretten, sigorta prim kesintisi, işçi payı, işsizlik sigortası işçi payı çıkarıldıktan sonra vergi matrahının en kök hali bulunur. Bu matraha eş gelen oran doğrultusunda vergi hesaplanır. Varsa indirim ve istisnalar da vergi hesabında dikkate dikkate alınması gereken unsurlar içinde yer alır.

21 Gün Ücretsiz Dene


NKolayOfise gelin ve gelirleriniz en aza indirin

21 Gün Ücretsiz Dene

 

Bu yazıyı okuyanlar bunları da okudu;

ERP Nedir, Ne İşe Yarar?

Web Tabanlı Muhasebe Programı

Stok Takibi’nin Önemi

Muhasebe programı

Web Tabanlı Muhasebe Programı

Muhasebe işleri bir KOBİ’nin en önemli noktasıdır. Yanlışa yer olmayan bir yerdir. Çoğu firma bu işleri düz yöntemler ile yönetip işlerini sürdürüyorlar. Bu pek de güvenli değildir. Eksik kayıt, veri kayıplarının oluşma olasılığı çok yüksek olur. Bu nedenlerden dolayı İnternet üzerinden ön muhasebe işlerinizi NKolayOfis ön muhasebe programı ile yönetin. NKolayOfis kampanyasından yaralanmak istiyorsanız anında kayıt olun ve uygulamamızı kullanmaya başlayın..

Muhasebe programı nedir?

Muhasebe programı iş yükünüzü hafifletir randevularımızı kaydeder banka işlerini takip eder, kasa banka giriş çıkışlarını izler, alacak verecek çek ve senetlerimizi takip eder, alacak verecek günlerini belirler ve gününe yaklaşınca hatırlatma yapar. Alış ve satışlarımızı kaydederek stok bilgilerimizi anında size raporlar, muhasebe işlerimizi yapar. Muhasebe programı masa başı işlerimizi hızlandıran iş akışını güçlendiren bir nevi iş ortağımızdır. İstediğiniz gibi yönetip, büyük masraflar yapmadan size bir sürü özellik sunan bir program. Bu her şirket sahibi ve çalışanlarının işini rahatlatan bir uygulamadır. Birçok firma, gelir ve giderlerinin takibinin yapılması, ödenecek vergilerden haberdar olunması, alım ve satım gücü gibi değerlerinin raporlarını görmek adına kendi muhasebesini tutmak zorundadır. Yasal bir zorunluluk ve bir verimlilik olarak görebileceğimiz muhasebe, önceden Excel programı veya defterler aracılığıyla tutulurdu ve şuan da çoğu firma bu tarzı kullanıyor.

İşletmelerde NKolayOfis farkı

Bir işletmenin fatura, fiş, makbuz, dekont gibi evraklarının sürekli kayıt tutulması ve işlenmesinin gerektiği bir sistem. Muhasebe planı, küçük firmalar için bu şekilde işlemlerini hallediyorlar. İşlem hacmi yüksek olan şirketlerde muhasebeyi geleneksel yöntemlerle devam etmek zorlu bir süreç olup güven açısından riskler taşır. Yazılı kaynaklar veya exel üzerinden muhasebe işlemleri gibi tutumlar bir muhasebe programının sunacağı modüler yapısından uzak olduğu için bu araçlarla muhasebe yapmak verimsiz olmasının dışında zaman, efor, kayıt altın alınan verilerin kaybına neden olur. Büyük veya küçük fark etmeksizin, işlem hacmi yüksek olan ve mali durumunu sürekli kontrol altında tutmak isteyen KOBİ’ler çeşitli muhasebe programlarından destek alarak bu zorlu süreci verimli kılabilirler.

Otomasyonlaştırılmış muhasebe programı olan NKolayOfis  sayesinde onlarca kalemden veri tek bir kanal üzerinde toplayabilmektedir. Muhasebe programı, bir Excel veya defterin size sunamayacağı ekstra bir sürü işinizi kolaylaştıran avantajlara sahiptir. Örneğin işlediğiniz tüm verilere ilişkin işlem takibini kolayca yapabilir ve her istediğinizde kapsamlı bir raporlar kısmına ulaşabilirsiniz.

21 Gün Ücretsiz Dene


Üyeliğinizi oluşturup kullanmaya başlamak için

21 Gün Ücretsiz Deneyin

 

Bunları yazıyı okuyanlar, diğer yazılardan ad faydalandılar;

Stok Takibi’nin Önemi

Online Ödeme Güvenilir mi?

Web Tabanlı Ön Muhasebe Nedir?

Web Tabanlı Ön Muhasebe Nedir

Web Tabanlı Ön Muhasebe Nedir?

Bir girişimde bulunmak ve piyasaya sürmek oldukça adrenalin dolu bir maceraya sürükler, ancak şirketinizi kurduğunuz anda en önemli unsur web tabanlı ön muhasebe işlemlerini hem heyecanınızı hem de vaktinizi alıp götürebilir. Bir de finansal verilerinizi Excel veya masaüstü bir programda tutuyorsanız; para tahsilatı, fatura ödeme veya kesme gibi oldukça kolay işlemler için ofise mecbur bir durumda kalırsınız.
Web tabanlı ön muhasebe çözümleri, sundukları destekler ile hem firma yöneticileri hem de muhasebecileriniz için fatura yönetimi, gelir gider yönetimi gibi ön muhasebe adımlarını oldukça pratik hale geliyor.

21 Gün Ücretsiz Dene


Hesabını oluşturup kullanmaya başlamak için

21 Gün Ücretsiz Dene

Web Tabanlı Ön Muhasebe Kullanmanın 4 Avantajı

1.Hızlı bir başlangıç yapın

Web tabanlı bir ön muhasebe programına sahip olmak için herhangi bir veritabanı ödemesi yapmanıza gerek yoktur. Ayrı olarak da  kurulum için bir teknik ekip beklemenize ve ek eğitim ücretleri ödemeye gerek duymassınız. Tek yapacağınız internet üzerinden gerekli adımları izleyerek hesabınızı oluşturmak. Verilerinizi aktarma konusunda düşüncelere dalmanıza gerek yok, çözümü oldukça basit. Verilerinizi Excel dosyası halinde toplu olarak içeri aktarabilirsiniz.

2.Dünyanın her yerinden kolayca erişim

Teknoloji her geçen gün gelişmesi bizi geleceğe götürdüğü bu zamanda bir yöneticinin son isteyeceği şey işini yönetirken bir yere bağımlı kalmak. Düşündüğümüzde; tatilde, yurt dışı gezisinde ya da toplantı sırasında anlık olarak fatura gönderimi veya finansal verilerinizi kontrol etmek için ofise bulunmanız gerekir. Bundan dolayı web tabanlı bir ön muhasebe programı sahibi olduğunuzda tüm bu mecburiyetlerden kurtulmuş olursunuz. İnternete bağlı olan bir cihazdan kullanıcı bilgilerinizi girerek hızlı ve kolayca sisteme erişebilirsiniz.

3.Programınız her zaman güncel kalsın

Ön muhasebe programları sürekli gelişerek kendilerini güncelleştirirler. Masaüstü programları çözümlerin aksine web tabanlı ön muhasebe programlarında eklenen yeni özelliklere anında ulaşım ve güncellemeyle uğraşmadan uygulamayı kullanmaya kesintisiz devam edebilirsiniz. Üstelik güncellemeler için ekstra para ödemek zorunda olmazsınız. Güncel bir programda farklı özellikleri ücretsiz ve kolayca tecrübe etmek için tek yapmanız gereken web tabanlı bir ön muhasebe programında deneme hesabınızı oluşturmak.

4. Ücretsiz ve sınırsız destek hizmetine sahip olun

Masaüstü bir ön muhasebe programı satın aldığınızda yalnız kurulum aşamasında destek sağlanır. İlerleyen zamanlarda hizmet istediğiniz konularda ise hizmet için ekstra destek ücreti ödemeniz gerekir. Web tabanlı bir ön muhasebe uygulamasında ise sahip olduğunuz abonelik boyunca istediğiniz zaman destek ekimize talepte bulunarak ücretsiz destek alabilirsiniz. Sizde web tabanlı bir ön muhasebe programına sahip olup rahatlıkla muhasebe işemlerinizi dilediğiniz yerden kullanmak istiyorsanız NKolayOfis’i 21 gün ücretsiz deneyebilirsiniz.

 

Bunu okuyanlar şunları da okudu:

Dijital Dönüşüm ve Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler İçin Önemi

E-Fatura Mükellefleri Kimlerdir? Yeni Düzenlemeler Neler?

Cari Hesap Takibi

Ön Muhasebe Nedir Finansal İşlemleriniz Nasıl Yönetirsiniz

Ön Muhasebe Nedir? Finansal İşlemleriniz Nasıl Yönetirsiniz?

Finansal amaç genel olarak finansman amacı ve yatırım amacını kapsar. Finansal yönetimi açısından ön muhasebe, şirketler mümkün olduğunca uygun sermaye yapısı ve maliyeti (finansman) ile en yüksek getiriyi sağlayabilecek yatırımları gerçekleştirebilmek amacındadır. İşlerimizi yönetirken kullanabileceğimiz yöntemlere göz atalım.

Küçük ve orta büyüklükteki işletmeler için bulut tabanlı mini ERP sistemi NKolayOfis’i ücretsiz denemek için tıklayın.

Mini ERP mi Ön Muhasebe mi ?

 

Mini ERP

ERP, Tükçe karşılığı Kurumsal Kaynak Planlama anlamına gelen “Enterprise Resource Planning” kelimelerinden bir araya gelmektedir. ERP kullanıcıların tüm veri ve iş planlarını tek bir ortamda entegre olarak kullanabilecekleri web ya da masaüstü yüzeyleri olan sistemlerdir. Sistem büyük bir yapısı sunucu ve istemci mantığı çerçevesinde çalışan bir yapı üzerine kurularak kullanıcıya sunulur. ERP sistemleri donanımsal ve yazılımsal olarak çok sayıda bileşen içerir. Finansal İşlemlerinizi yönetirken ERP sistemleri entegrasyonu gerçekleştirebilmek için, işletmede bulunan çok sayıdaki fonksiyonlardan elde ettiği verilerini saklamak için bütünleşik veri tabanı kullanmaktadır.

Mini ERP ise adından da anlaşılacağı gibi küçük bazda oluşan bir ERP sistemidir. Temel amacı en çok kullanılan modülleri birleşmesini sağlayarak KOBİ işletmeleri için değer kazandırmaktır. Bu alanda NKolayOfis bulut tabanlı mini ERP, finansal süreçlerinizi ve planlarınızı yönetmenizi sağlayan bir sistemdir. Hiç bir entegrasyon gerektirmeyen hem ekonomik hemde performans bakımına güçlü bir uygulamadır.

21 Gün Ücretsiz Dene


Üyeliğinizi oluşturup kullanmaya başlamak için

21 Gün Ücretsiz Deneyin

Ön Muhasebe

Ön Muhasebe, Şirketlerin temel finansal işlemlerini düzenini fiziksel olarak şirketin finansal işlemlerini tam olarak işletmenin nakit parası, stokları, çekleri, senetleri, banka hesapları gibi temel unsurlarının kayıtlarını ve tutulan para işlemlerinin hareketlerini takip etmek için kullanılır.

Finansal yönetiminin düzenini tutmak, işletmelerin muhasebe tarafında tutulduğunu ifade etmez. İşletmelerin belgelerini muhasebe kayıtlarına işlemek, bu kayıtlı veriler ile mali tablolar ve raporlar düzenleyip, devletle olan ilişkileri düzenini tutmak serbest muhasebeci mali müşavirlerin işi üstlenmesi gerekir. Örnek olarak bir beyannamenin kesin olarak mali müşavir tarafından planlanıp izin ve onay alınması şarttır. Bu nedenle işletmenin muhasebe verileri mutlaka mali müşavir tarafından ve ilgili kayıt sistemine göre saklanması gerekmektedir.

Ana konuya gelecek olursak, Mini ERP sistemi kullanım ve düzen olarak daha tutumlu ve korunması daha gelişmiştir. Ön muhasebede tam bir sistem olmayıp hataların oluşma olasılığı daha fazladır. Mini ERP temel amacı KOBİ’nin temel ihtiyaçlarını finansal ihtiyacını yönetmek olmasından dolayı firmalar için büyük yük oluşturabilecek bir sorunu çözmeye yöneltilmiştir. NKolayOfis Türkiye’nin 12 bankası ile entegre olan tek mini ERP sistemi olmasından dolayı KOBİ’lerin en çok tercih ettiği mini ERP sistemidir.

Siz de faturalarınızı ve irsaliyelerinizi NKolayOfis üzerinden yaratabilirsiniz, ücretsiz denemek için tıklayın.

 

Bu yazıyı okuyanlar bunları da okudu:

Fİnansal Yönetim ve Fonksiyonları

Fatura ve Sevk İrsaliyesi Nedir? Nasıl Kullanılır?

mini ERP

ERP İşlerimizi Nasıl Kolaylaştırırız ?

Mini ERP ise adından da anlaşılacağı gibi küçük bazda oluşan bir ERP sistemidir. ERP, Tükçe karşılığı Kurumsal Kaynak Planlama anlamına gelen “Enterprise Resource Planning” kelimelerinden bir araya gelmektedir.

ERP kullanıcıların tüm veri ve iş planlarını tek bir ortamda entegre olarak kullanabilecekleri web ya da masaüstü yüzeyleri olan sistemler bütünüdür.

Sistem büyük bir yapısı sunucu ve istemci mantığı çerçevesinde çalışan bir yapı üzerine kurularak kullanıcıya sunulur. ERP sistemleri donanımsal ve yazılımsal olarak çok sayıda bileşen içerir. ERP sistemleri entegrasyonu gerçekleştirebilmek için, işletmede bulunan çok sayıdaki fonksiyonlardan elde ettiği verilerini saklamak için bütünleşik veri tabanı kullanmaktadır.

Önceden de bahsettiğimiz gibi Mini ERP;

Temel amacı en çok kullanılan modülleri birleşmesini sağlayarak KOBİ işletmeleri için değer kazandırmaktır.

Bu alanda NKolayOfis bulut tabanlı mini ERP, finansal süreçlerinizi ve planlarınızı yönetmenizi sağlayan hiç bir entegrasyon gerektirmeyen hem ekonomik hemde performans bakımına güçlü bir uygulamadır.

Ön Muhasebenin mini ERP den farkı

Ön Muhasebe, şirketlerin temel finansal işlemlerini düzenini fiziksel olarak  şirketin finansal işlemlerini tam olarak kontrol etmeyi amaçlamaktadır. İşletmenin nakit parası, stokları, müşterileri, çekleri, senetleri, banka hesapları gibi temel unsurlarının kayıtlarını yönetmektedir. Genel tabir ile de tutulan para işlemlerinin hareketlerini takip etmek için kullanılır.

Ön muhasebe düzenini tutmak işletmelerin muhasebe tarafında tutulduğunu ifade etmez. İşletmelerin belgelerini muhasebe kayıtlarına işlemek, bu kayıtlı veriler ile mali tablolar ve raporlar düzenleyip, devletle olan ilişkileri düzenini tutmak serbest muhasebeci mali müşavirlerin işi üstlenmesi gerekir.

Örnek verecek olursak bir beyannamenin kesin olarak mali müşavir tarafından planlanıp izin ve onay alınması şarttır. Bu nedenle işletmenin muhasebe verileri mutlaka mali müşavir tarafından ve ilgili kayıt sistemine göre saklanması gerekmektedir.

Ana konuya gelecek olursak, Mini ERP sistemi kullanım ve düzen olarak daha tutumlu ve korunması daha gelişmiştir.İleriye dönük KOBİ dijitalleşmeye daha önü açık bir sistemdir.

Ön muhasebede tam bir sistem olmayıp hataların oluşma olasılığının daha fazla yaşandığı bir düzendir.

Mini ERP temel amacı KOBİ’nin temel ihtiyaçlarını finansal ihtiyacını yönetmek olmasından dolayı firmalar için büyük sorun oluşturabilmektedir. Bu ürün de bu sorunu çözmek dizayn edilmiştir. NKolayOfis Türkiye’nin 12 bankası ile entegre olan tek mini ERP sistemi olmasından dolayı KOBİ’lerin en çok tercih ettiği mini ERP sistemidir.

21 Gün Ücretsiz Dene


Üyeliğinizi oluşturup kullanmaya başlamak için

21 Gün Ücretsiz Deneyin

Bu yazıyı okuyanlar bunları da okudu

Bulut Tabanlı ERP Sistemi

Mini ERP ve ERP arasındaki farklar?