Konkordato nedir

Konkordato nedir?

Yakın tarihlerde çok sayıda firma Konkordato sözleşmesi imzaladı. Peki nedir bu Konkordato sözleşmesi?  Konkordato, italyanca “concordato” kelimesinin türkçeleştirilmiş halidir. “anlaşmak, duygu ve düşünce birliğine varmak” anlamlarına gelmektedir. Hukukta ise iflas sözleşmesi anlamında kullanılmaktadır. Read more

marka tescili

Marka Tescili Nedir? İşletme ve Kuruluşlar İçin Önemi

Marka, işletmelerin veya kuruluşların imajlarını diğer kişi ve kurumlara açık bir şekilde ifade edip onlardan ayırt edici olmasını sağlar ve terim, sözcük, tasarım gibi farklı bileşenlerden oluşabilir. Bir işletme veya kuruluşun tüm varlığını ifade ettiğinden, mutlaka korunmalı ve marka tescili alınmalıdır. Read more

e-fatura mükellefleri

E-Fatura Mükellefleri Kimlerdir? Yeni Düzenlemeler Neler?

E-fatura elektronik ortamda hazırlanan fatura anlamına gelmektedir, alıcı ve satıcılara sunucular tarafından iletilmektedir. Hukuki nitelikleri bakımından kâğıt fatura ile aynı geçerliliğe sahiptir. E-fatura ile tüm fatura işlemleri geleneksel fatura sistemine kıyasla daha düşük maliyetle, kolay, hızlı, güvenli ve verimli bir şekilde gerçekleştirebilir. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerine göre e-fatura mükellefleri, e-fatura uygulamasına geçmekle yükümlüdürler. Read more

Çek ve Senet İşlemlerinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Çek ve senet işlemleri işletmelerin genellikle günlük yaptığı işlem aktivite türlerinden biridir. Ancak çek ve senet, hem alırken hem de verirken çok dikkat edilmesi gereken durumlara sahiptir. Mutlaka çek ve senet işlemlerinde önerileri dikkate alınız. Çek ile ödeme veya tahsilat işlemlerinizi kolayca gerçekleştirmek için NKolayOfis’i ücretsiz deneyin. Read more

Konsorsiyum ve Ortak Girişim Nedir?

Konsorsiyum ve Ortak girişim konusuna geçmeden önce öncelikle “Girişimci kimdir?” sorusuna cevap bulmakta fayda var. En genel ifade ile girişimci; kar amacıyla riski üzerine alan kişi olarak tanımlanabilir. girişimci, mal ve hizmet üretiminin yapılabilmesi için, üretim öğelerini en iyi şartlar altında bir araya getiren kişidir. Girişimci, riski üzerine alarak, başkalarının ihtiyacını bir şekilde karşılamak amacıyla, üretim öğelerinin alımını yapar, bunları bir araya getirilmesi imkanını sağlar. Girişimci kar amacı güder ama tek amaç. Ekonomik bir değer çıkmak koymaktır, çeşitli yollardan, başkaları tarafından çıkmak konulan ortak değerleri kendi tarafına aktarmanın adi girişimcilik değildir. Ayrıca girişimci, yönetici demek değildir. Girişimcilik için en temel faktör; Yetenek, cesaret ve bilgidir. Daha geniş kapsamda girişimci de olması gereken özelliklere bakacak olursak; Read more

Kayyum Nedir? Hangi Durumlarda Atanır?

Kayyum, kelimesi hukuki olarak “Belli bir malın yönetilmesi ya da belli bir işin yapılması görevlendirilmesi amacıyla atanan kişi” anlamına gelmektedir. Genellikle usulsüzlük yapılan şirketlere özel kurumlara, şirketlere, devletin el koyduktan sonra atadığı yöneticilerdir. Read more