Avukatlar için ön muhasebe ve cari takibi

Avukatlar İçin Ön Muhasebe ve Cari Takibi

Avukatlar için ön muhasebe ve cari takibi her işletmede olduğu gibi finansal sürdürülebilirliği sağlamak açısından en kritik odak noktalarından biri olarak ele alınır. Cari bazlı nakit akışı takibi ile gelir gider yönetimi yapılırken, bu sayede geleceğe yönelik harcamalar da planlanabilir. En kolay cari takip ve nakit akışı yönetimi için NKolayOfis’i 14 gün ücretsiz deneyin.  

Avukatlar için ön muhasebe daha çok cari takibi yapabilmeyi, dolayısıyla finansal işlemleri, nakit akışını gözlemleyebilmeyi ifade eder.

Avukatlar İçin Muhasebe, Cari Takibi ve Daha Fazlası

 • Cari takibi sayesinde müvekkillerinizle alacak ve borç takibi yapabilirsiniz.
 • Personel carileri oluşturabilir, bürodaki avukat ve diğer çalışanların maaş, prim ve avans yönetimini gerçekleştirebilirsiniz.
 • Müvekkilleriniz ve personeliniz dışında ortaklar ve iş birliği yaptığınız işletmeler gibi diğer carileriniz için cari kartları oluşturabilir, nakit akışınızı yönetebilirsiniz.
 • Gider yönetimi modülü ile dava dosyaları giderlerini ve işletmeye dair yapılan tüm diğer harcamaların takibini yapabilirsiniz.
 • Büro çalışanlarına rol bazlı yetkiler verebilir, çalışanlarınızın ticari akışında rol alıp yetki sahibi olmasını sağlayabilirsiniz.
 • Türkiye’nin önde gelen 16 bankası ile sağlanan entegrasyon sayesinde tüm ticari hesaplarınızı tek bir platformdan takip edebilirsiniz, online bankalarınızdaki hesaplarınızı anlık görebilirsiniz.
 • Sisteme kolayca kasa ve banka tanımlayarak tüm finansal işlemlerinizi takip edebilirsiniz.
 • NKolayOfis bulut tabanlı bir program olduğu için verilerinizi güvenli bir şekilde saklayabilir, verilerinizi kaybetme riskini en aza indirebilirsiniz.
 • Tüm bu işlemleri büro dışında da telefon veya tabletinizden rahatlıkla yapabilirsiniz.
 • İş yönetiminizi dijitalleştirebilir, gelişen teknoloji ile siz de iş süreçlerinizi kolaylaştırabilirsiniz.
 • NKolayOfis bulut tabanlı olduğundan hiçbir kurulum maliyeti gerektirmez. Uygun paket fiyatlarını incelemek için Fiyatlar sayfamızı ziyaret edin, uygun fiyatlardan siz de yararlanın.

Daha Kolay Bir Muhasebe Yönetimi İçin E-Fatura

NKolayOfis e-fatura entegrasyonu ile iş süreçlerinizi kolaylaştırabilirsiniz. E-fatura hukuki nitelikleri bakımından kağıt fatura ile aynı geçerliliğe sahip olup, dijital ortamda hazırlanıp taraflara sunucular aracılığıyla gönderilmektedir. Faturalar dijital ortamda saklanabileceğinden kaybolma riskleri en aza indirgenir. Ayrıca kağıttan ve zamandan tasarruf sağladığından kaynak yönetiminin daha verimli yapılmasını sağlar. Bu sayede kaynak yönetimi de kolaylaşır.


14 Gün Ücretsiz Dene


NKolayOfis ile cari takibi için

14 Gün Ücretsiz Dene

İlginizi Çekebilecek Diğer İçerikler:

risk yönetimi

Risk Yönetimi

Risk, işletmeler için piyasada başarıya ulaşabilme ihtimallerini ifade etmektedir. İşletmelerin hem yönetim hem finans konularında başarıya ulaşmalarında çok önemli bir yeri bulunmaktadır. Risk zamana bağlı değişmekte olup, belirsizlik olarak da tanımlanabilir. Bu belirsizliğin olumlu veya olumsuz sonuçları olabilir. İşletmeler, riskleri yönetebilirler. Hem kurumsal işletmeler hem de küçük ve orta büyüklükteki işletmeler risk yönetimi konusunda çalışmalar yapmalıdır. Küçük ve orta büyüklükteki işletmeler için bulut tabanlı mini ERP sistemi NKolayOfis’i ücretsiz denemek için tıklayın.

Risk Yönetimi Nasıl Yapılır?

Risk yönetimi işletmeden işletmeye farklılık gösterebilirken, bir işletme içinde farklı birimlerde de farklı stratejilerle yapılabilir. Risk yönetim süreci, faaliyet ve operasyonlardaki risklerin belirlenip çözümlenmesi ve ardından belirlenen risklere karşı önlem alınmasıyla gerçekleşir. Risk yönetiminde çeşitli süreçler bulunmaktadır.

– Risk Yönetimini Planlama: Bu aşamada risk faaliyetlerine nasıl yaklaşılacağı ve planlamanın nasıl yapılacağına karar verilir.

– Riskleri Belirleme: Karşılaşılabilecek risklerin hangi faaliyetlerden kaynaklanabileceği ve bu risklerin neler olduğu belirlenir.

– Nitel Risk Çözümlenmesi: Risklerin nitel değerlendirmesi yapılır.

– Nicel Risk Çözümlemesi: Bu risklerin gerçekleşme ihtimalleri ve işletme hedefleri üzerindeki etkileri belirlenir.

– Risklere Karşı Alınacak Önlemlerin Belirlenmesi: Risklere karşı çeşitli yöntemler geliştirilerek, fırsatlar arttırılmaya çalışılırken tehditler ise azaltılmaya çalışılır.

– Risklerin İzlenmesi ve Kontrolü: Riskler takip edilir, risk azaltma planları uygulanarak riskler kontrol altına alınır. Bunun yanı sıra yeni riskler tanımlanır. Bu riskler için de süreç aynı şekilde devam eder.

– Risk yönetimi işletmelerin katlanabilecekleri kadar risk almalarını sağlar, ayrıca işletmeler dolaylı olarak da büyüme oranlarını arttırabilirler. İşletmelerin üstlendikleri riskleri objektif olarak ölçmelerine de yardımcı olur.

Risk Yönetim Çeşitleri Nelerdir ?

Risk yönetimi farklı hedefler doğrultusunda yapılabilir. Risk çeşitleri; rekabet için risk yönetimi, pazar için risk yönetimi, yetenek riski yönetimi, IT riskleri, finansal riskler ve yenlik riskleri olarak değerlendirilebilirler. Bu sayede işletmelerin hedef, amaç veya departman bazlı risk yönetim faaliyetleri yürütülüp gerekli önlemler alınabilmektedir.

14 Gün Ücretsiz Dene


Üyeliğinizi oluşturup kullanmaya başlamak için

14 Gün Ücretsiz Deneyin

İlginizi Çekebilecek Diğer İçerikler:

dijital dönüşüm

Dijital Dönüşüm ve Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler İçin Önemi

Son yıllarda teknolojik gelişmelerin daha da hızlanmasıyla dijital dönüşüm her geçen gün daha önemli bir kavram haline gelmeye başladı. İşletmeler için de sürdürülebilirliklerini arttırmak için, ürün ve hizmetlerini dijital ortama taşımak önem taşıyor. İşletmenizi dijital ortama taşımak ve işletmenizin sürdürülebilirliğini arttırmak için NKolayOfis’i ücretsiz deneyin.

Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler durumu fırsata çevirmelidir. Dijitalleşme konusunda kendilerini geliştirdikçe, değişen pazar koşullarında rekabet güçleri artacaktır.  Bu dönüşümün dışında kalan KOBİ’ler ise ekonominin dışında kalma tehlikesi ile karşı karşıya gelebilmektedir. Dijital dönüşüm insan kaynaklarından finansa, ürün döngüsünden operasyon süreçlerine, satış ve pazarlamadan, üretime; işletmelerin tüm bölümlerinde önemini hissettirmektedir.  Ancak bu dönüşüm bölümlerin tümüne organik bir şekilde yayılırsa işletmeyi başarıya ulaştıracağını göstermektedir.


14 Gün Ücretsiz Dene


Sizde NKolayOfis sahibi olun

14 Gün Ücretsiz Dene

İşletmeler Dijital Dönüşüm İçin Neler Yapmalı?

Teknolojinin dijital dönüşümün çok önemli bir parçası olmasıyla birlikte, işletmelerin çalışanlarının teknoloji okuryazarlığı ve dijital dönüşüme ayak uydurabilmeleri  önem taşımaktadır. İşletmelerde dijital dönüşüm stratejileri belirlenirken teknoloji odaklı yatırım planlamalarının yanı sıra çalışanlara da dijitalleşme kültürünü aşılayacak çalışmalar yapılmalıdır, bu sayede dijitalleşme çalışmalarından en fazla verim alınabilmektedir.

KOBİ’ler dijitalleşme süreçlerinde günümüz müşteri kitlelerini göz önünde bulundurarak, kullanıcı deneyimine uygun, yüksek performanslı, tüm cihazlar ile uyumlu bir web sitesine mutlaka sahip olmalıdır.  Bu sayede müşteriye ulaşabilme potansiyelleri ve hızları artabilir. Satış ve pazarlama kanalları dolayısıyla ekonomik açıdan gelişme gösterebilirler. Bunun yanı sıra, sosyal medya kanallarında aktif olmak, müşteri kitlelerine hitap eden paylaşımlar yapmak ayrıca büyük katkı sağlayacaktır.

Müşteri kitlelerine daha hızlı ve verimli bir şekilde ulaşmanın yanı sıra, kendi iş süreçlerini takip etmek için KOBİ’ler dijital gelişmelerden yararlanmalı, bu gelişmeleri işletmelerinin yararına olacak şekilde kullanmalıdır. Günümüzde küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin en önemli eksikliklerinden biri finansal sürdürülebilirliklerini verimli bir şekilde takip edememektir. Cari takibi, nakit akışı takibi gibi en temel süreçlerin daha kolay gerçekleştirilebilmesi için geleneksel yöntemlerden çok, zaman kazanılmasını ve süreçleri kolaylaştırmayı sağlayan uygulamaları kullanmak işletmelerin yararına olacaktır. NKolayOfis’i ücretsiz denemek için tıklayın.

İlginizi Çekebilecek Diğer İçerikler:

cari hesap

Cari Hesap Yönetimi

İşletmeler için cari hesap yönetimi ve carilerin takibi finansal sürdürülebilirliklerini arttırmada en önemli konulardan biridir. Cari hesaplar basitçe müşteri ve tedarikçi hesaplarının tamamı olarak tanımlanabilir. İşletmelerin alış ve satış yaptıkları tüm kişi ve kurumlara dair sahip olduğu hesaplar cari hesaplarını oluşturur. Cari takibi, işletmelerin alacaklarını ve borçlarını takip etmesini, bakiye takibi yapmalarını; bu sayede de nakit akışı yönetimlerinin kolaylaşmasını sağlamaktadır.  Cari hesaplar satın alma, satış, ödeme, tahsilat, gibi işlemlerle karşılıklı hesaplarda borç ve alacak yaratılması ile oluşmaktadır. Hesap hareketlerini tarih bazlı gösteren raporlar cari hesap ekstresi olarak adlandırılır. Dönem sonlarında hazırlanacak finansal raporlar dönem boyunca yapılan cari yönetimine bağlı olarak hazırlanabilir.

14 Gün Ücretsiz Dene


Üyeliğinizi oluşturup kullanmaya başlamak için

14 Gün Ücretsiz Deneyin

Cari Hesap Yönetimi Nasıl Yapılır?

İşletmeler cari hesap yönetimi için yalnızca geçmiş ödeme ve tahsilat bilgilerini değil, güncel finansal verilerini de göz önünde bulundurmalıdır. Etkili bir cari yönetimi için güncel bilgiler de takip edilebilir olmalıdır. Cari hesaplar borç bakiyesi veya alacak bakiyesi verebilirler. Bakiye, borç ile alacak arasındaki farkı belirtmektedir. Bu sayede işletmeler cari yönetimi yaparken karşı tarafla olan bakiye durumlarını, hangi tarafın borçlu veya alacaklı olduğunu takip edebilirler. Cari hesap bakiyesinin borçlu olması karşı taraftan tahsilat yapılması gerektiğini ifade ederken, cari hesap bakiyesinin alacaklı olması karşı tarafa bir ödeme yapılacağını belirtmektedir.

NKolayOfis ile Cari Hesap Takibi

NKolayOfis Cari hesaplar modülü ile nakit akışınızı kolayca yönetebilir, dört farklı cari kategorisi ile carilerinizi farklı kategorilerde takip edebilirsiniz. Genel cariler kategorisi ile müşteri ve tedarikçilerinizi, ortaklar carisi ile işletmenizin paydaşlarını, diğer cariler ile kamu kuruluşu gibi carileri ve personel carileri ile çalışanlarınızı takip edebilir, cari bazında borç ve alacaklarınızı yönetebilirsiniz. Cari kartlarınızı oluşturduktan sonra, carinizle olan toplam bakiyenizi takip edebilir; bakiyenize göre ödeme veya tahsilat yapabilir veya ilgili cariye satın alma veya satış faturası ekleyebilirsiniz. İşletmenizin finansal sürdürülebilirliğini arttırmak ve cari takibinizi en kolay şekilde yapmak için NKolayOfis’i ücretsiz deneyin.

İlginizi Çekebilecek Diğer İçerikler:

finansal yönetim

Finansal Yönetim ve Fonksiyonları

Kişi veya kurumlar tarafından gereksinimi duyulan fonların temini ve kullanımı ile ilgili faaliyetlerin tümüne finans adı verilmektedir. Finansal yönetim ise işletmelerin genel yönetim prensiplerinin finansal kaynaklarına uygulanması ile gerçekleştirilir. Ticari işletmelerde finansal kararlar alınırken göz önünde bulundurulması gereken en önemli noktalardan biri karlılığı en yüksek seviyeye çıkararak işletmenin değerini arttırmak olmalıdır. İşletmenizin finansal yönetimini en kolay şekilde yapmak için NKolayOfis’i ücretsiz deneyin.

Finansal Yönetim Fonksiyonları Nelerdir?

 • Yatırım Kararları: İşletmeler sahip oldukları kaynakları kullanarak kısa ve uzun vadede hangi yatırımların yapılacağının kararını verirler. Yatırımlar kısa veya uzun vadede olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Uzun süreli varlık yatırımları, sermaye bütçelemesi olarak da bilinmekte ve taşıdığı riskler bakımından işletmeler için büyük önem taşımaktadırlar. Bu yatırımlar maddi ve maddi olmayan yatırımlardan oluşabilirler. Uzun süreli yatırımlar sabit varlık yatırımı olarak da bilinirler. Uzun süreli varlıkların çalıştırılabilmesi için yapılan yatırımlara ise kısa süreli varlık yatırımları denir, dönen varlık yatırımları olarak da bilinirler. Nakit akışı, alacaklar ve stoklama kısa süreli varlık yatırımlarındandır.
 • Finansman Kararları:  Yatırımlar için ihtiyaç duyulan fonlar, tutarları, nasıl ve nereden karşılanacağının belirlenme süreci finansman kararları dâhilindedir. İşletmeler borçlanma veya özkaynaklarla finansman yaratabilirler. İki durumun da avantajları ve dezavantajları bulunmaktadır. Yeni kurulan şirketler ilk yıllarında riski düşük olduğundan daha çok özkaynakları ile finansmanı tercih etmekte, ilerleyen dönemlerde ise borçlanma yoluna gidebilmektedirler.
 • Dividant Kararları: İşletmede elde edilen karın ne kadarının hangi şekilde dağıtılacağına dair verilen kararlardır. Belirlenen karın işletmede kullanılacak kısmının getirileri, ortaklar arasında paylaşılır.

İşletmelerde finansal yöneticilere büyük rol düşmektedir. Finansal yöneticiler, finansal öngörülerde bulunabilen kişilerdir. Finans piyasalarında artan ve azalan fonları takip ederek, bu fonların etkilerini değerlendirir; yatırım alternatiflerinin işletme için değerlendirilmesi de finansal yöneticilerin iş başlıklarındandır. Ayrıca finansal yöneticiler satış ve fiyat politikalarının işletme karına etkisini saptayarak değerlendirmeler yapmaktadırlar. Bu değerlendirmelerle geleceğe yönelik planlamalar iyileştirilerek, şirketin stratejik planlamalarına katkı sağlanabilmektedir.

14 Gün Ücretsiz Dene


Üyeliğinizi oluşturup kullanmaya başlamak için

14 Gün Ücretsiz Deneyin

İlginizi Çekebilecek Diğer İçerikler:

persona

Persona Çalışması Nedir? Nasıl Yapılır?

Çeşitli kanallar kullanılarak, belli kişi veya gruplara dair kimlik kartları oluşturulmasına persona çalışması adı verilmektedir. Persona çalışması ile işletmeler, hedef kitlelerinin karakteristik özelliklerini analiz etmeyi hedeflerler. Oluşturulan her bir kimlik kartı farklı bir segmentteki kişi veya grubu temsil etmektedir. Bundan dolayı persona çalışmasının bir önceki adımı segmentasyon çalışması yapmaktır. Mevcut ve potansiyel müşteriler farklı segmentlere ayrıştırılırsa, her bir segment için farklı çalışmalar yapılarak satış ve pazarlama çalışmalarının verimliliği arttırılabilir. Pazarlama çalışmalarının başarıya ulaşabilmesi için öncelikle müşteriler doğru analiz edilmeli, sonrasında ise analiz sonuçları doğru yorumlanmalı ve pazarlama çalışmaları müşteri özellikleri göz önünde bulundurularak yapılmalıdır.

Özellikle yeni girişimciler ve KOBİ’ler (Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler) persona çalışmaları ile ileriye dönük daha verimli çalışmalar ve analizler yaparak, işletmelerini büyütme konusunda önemli adımlar atabilirler.  İşletmenizin verimliliğini ve sürdürülebilirliğini arttırmak için NKolayOfis’i ücretsiz deneyin.

Persona Çalışması Nasıl Yapılır?

Persona çalışmasına başlanmadan önce mutlaka bir müşteri segmentasyon çalışması yapılmalı, müşteriler farklı segmentlere ayrılmalıdır. Bu sayede her bir müşteri kendi içinde kümelenebilir ve her bir grup için ayrı bir pazarlama ve satış stratejisi belirlenebilir. Persona oluşturma sürecinde potansiyel veya mevcut müşterilere dair veri toplanması gerekmektedir. Müşterilerle birebir iletişime geçmek çalışmanın daha verimli ve gerçekçi olmasını sağlayacaktır.  Yapılan görüşmelerle hedef kitlenin demografik özellikleri, pazarda karşılaştıkları sorunlar, motivasyonları, en sık kullandıkları sosyal medya kanalları gibi özellikleri belirlenmeye çalışılır. Eksik veri olduğu durumlarda ise bu veriye dair iyi bir tahmin yapılmalıdır. Bu tahminin gerçeğe yakınlığı çalışmayı yapan kişinin bilgi ve tecrübesine bağlı olarak değişebilmektedir. Personalar kullanıcı deneyimine ve çalışmayı yapanın hedefine bağlı olarak farklı bileşenler içerebilir ancak genel yapıları benzerdir.

14 Gün Ücretsiz Dene


Üyeliğinizi oluşturup kullanmaya başlamak için

14 Gün Ücretsiz Deneyin

Persona Yaratma Süreci:

 • Personayı gerçek bir karaktere benzetebilmek için bir isim verilmesi ve fotoğraf belirlenmesi gerekir. Bu sayede yapılan çalışma tüm takım üyeleri tarafından daha rahat anlaşılabilir.
 • Hedef kitlenin karakteristik özellikleri belirlenerek bir başlangıç yapılmalıdır. Medeni durum, yaş, eğitim durumu, meslek, hobiler gibi özellikleri belirlemek kişi veya gruba dair ilk fikir edinilmesi için önemlidir.
 • Kitlenin amaçları sorgulanmalı; daha sonrasında pazarlama stratejileri kitlenin bu amaçlarını göz önünde bulundurularak yapılabilir.
 • Mevcut durumda kitlenin karşılaştığı sorunlar belirlenmeli.
 • Motivasyonlar ve isteksizlikler, personalar oluştururken dikkat edilmesi gereken diğer noktalardandır. Kitlenin ürünü veya hizmeti kullanmaya dair motivasyonları ve isteksizlikleri belirlenerek, bu ürün veya hizmet için gerekli geliştirmeler yapılabilir.
 • Kitlenin en sık kullandığı kanallar belirlenmeli, özellikle aktif olduğu sosyal medya kanallarını belirlemek onlara doğru kanaldan ulaşılmasını sağlayacaktır.

İlginizi Çekebilecek Diğer İçerikler: