Ticari Sicil Kaydı Nedir? Nasıl Yapılır?

Ticari Sicil Kaydı Nedir? Nasıl Yapılır?

Ticari sicil, tüm tacirlerin kayıtlı bulunduğu sicil olarak tanımlanır. Eğer bir şirket kurma planı yapıyorsanız, ticari sicil kaydı yaptırmanız gerekmektedir. Çünkü şirketiniz kurulduğunda tacir sıfatına sahip oluyorsunuz. Sicil kaydı oluşturmak, hem üçüncü kişilerin bilgilenmesi için hem de işletmenin takibini yapabilmek için zorunlu tutuluyor.

Ticari Sicil Kaydı Nasıl Yapılır?

Şirketinizi kurduktan sonra ticaret sicil kaydı oluşturmanız gerekiyor. Ticaret sicil kaydı oluşturmadan önce; şirketinizin şahıs şirketi mi yoksa sermaye şirketi mi olacağı, unvanı, sermayesi, adresi ve yönetimi gibi konulara önceden belirli olması gerekmektedir. Genel yüzde olarak sermaye şirketleri kuruluyor. Bunun sebebi ise; bu şirketlerin daha az risk taşıdıkları içindir.

Ticari Sicil Kaydı için İzlenmesi Gereken Adımlar

 • İlk adımda Mersis’ten ana sözleşme hazırlanır. Dilerseniz bu işlemi mali müşaviriniz tarafından hazırlanabilir. Burada faaliyet konusu, sermaye, adres, yönetim şekli vs. gibi durumda söz konusu olur.
 • Ana sözleşmeyi imzalamak için notere başvurulur. Ama İTO’da şahsen yaparsanız noter işlemine gerek kalmaz. Yöneticiler noterde ana sözleşmeyi imzalar, mali müşavire diğer kuruluş işlemleri için vekalet verir, yöneticiler ticari sicil için imza beyanı yani tescil talepnamesi hazırlanır ve aynı zamanda kurucuların noter onaylı kimlik fotokopileri alınır.
 • Ana sözleşme imzalandıktan sonra ortaklar sermayenin yatırılacağı bankadan bir hesap açar ve sermayenin 4/1 yatırır, bankadan blokaj yazısı alır. Mali Müşavir, Halk Bankası’na bütçenin %0,04 oranında Rekabet Kurumu fonu öder.
 • Kurucu ortaklar veya kurucu kişi oda kayıt beyannamesine yapıştırılmak üzere birer tane vesikalık fotoğraf verir.
 • Kurucu kişi veya kişiler mali müşavirin hazırladığı, dilekçe, kuruluş bildirim formu, oda kayıt beyannamesini imzalar.
 • Mali müşaviriz, ana sözleşme, tescil talepnamesi, dilekçe, kuruluş bildirim formu, oda kayıt beyannamesi, banka blokaj yazısı ve Rekabet Kurumu ödeme dekontu ile İTO’ya başvurunuzu sağlar.
 • İTO evrakları inceler mali müşavir İTO’dan şirketin kurulduğuna dair sicil tasdiknamesi alır.
 • Kurucu ortaklar ile yeniden notere gidilir, kurulan şirketin imza sirküleri çıkarılır, mali müşavirlik vekaleti çıkarılır ve mali müşavir resmi defterleri noterden onaylatır.

İTO Sicil Sorgulama

İstanbul Ticaret Odası’na bağlı bir işletmenin sicil numarasını sorgulamak istemeniz durumunda yapmanız gereken ilk şey ünvana göre bir arama yapmaktır. İTO’nun internet adresine giriş yaptıktan sonra Firma Bilgileri > Sicil Kayıtları > Ticaret Ünvanına Göre Arama adımlarını takip ederek karşınıza çıkan sayfaya ticaret ünvanını girebilir, bir sonraki adımda ilgili şirketin ticaret sicil numarasını kolayca öğrenebilirsiniz.Ticari sicil ilk adımlara başlayabilirsiniz. 14 Gün Ücretsiz Deneyin.

İTO sicil numarasını web sorgulama sayfası aracılığıyla öğrenemez ve farklı bir sorun yaşarsanız yapmanız gereken şey en yakın İTO temsilciliğine gitmek ya da çağrı merkeziyle iletişime geçmektir. Eğer kurucu ortaklardan iseniz başta belediyeye ibraz ettiğiniz belgeler olmak üzere işletme kurulurken doldurduğunuz formların üzerinde ilgili numaraların yazdığını hatırlamanız önemlidir.

İlginizi Çekebilecek Diğer İçerikler;


Çalışanların Motivasyonu İçin 5 Öneri

Çalışanların Motivasyonu için 5 Öneri

Çalışanların motivasyonu sağlayamamaları günümüzde işletmeler için devam etmekte olan bir sorundur. Özellikle çalışanların mutluluğunu benimseyen ve destekleyen bir genel işletme stratejisinin bir parçası olarak vurgulanan çalışma alanlarında denetçiler ve yöneticiler meşakkatli bir yoldan geçerler.

Çalışanlarınızdan zorlu ve uzun zamanlı bir işi yapmalarını istediğinizde mutlaka bu işi tamamlama yolunda bazı engeller ve güçlükler ile baş etmeye çalışacaklardır. Bu noktada bariyerlerin çalışan motivasyonu için ölümcül olabileceği kesindir. Bundan dolayı engelleri tespit etmek ve çözümlemek konusunda proaktif davranmalısınız. 

Çalışanların motivasyonunu arttırmanız için verebileceğimiz 5 öneriye geçelim;

1-Çalışanlarınızın Başarısını Tebrik Edin

Çalışanların motivasyonu için elde ettikleri başarılar sonucunda takdir edilmek ister. Yaptığı başarıların görüldüğünü ve önemsendiğini hisseden ve düşünen çalışanlar, daha iyi işler çıkarmak için çabalamak isteyecektir.

İletişim Çalışan Motivasyonu

2-Net, Tutarlı ve Sık İletişim Kurmaya Çalışın

 İletişim işyerinin olduğu kadar herhangi bir ilişkinin de ayrılmaz bir parçadır. Çalışanların motivasyonu için sık iletişim halinde olan yöneticiler çalışanlarından ne beklediklerini daha iyi anlatırlar ve personeller kendilerinden beklentileri konusunda daha net bilgiye sahip olurlar. Bunların olması da çalışanların motivasyonunu olumlu yönde etkilemektedir.

Samimi Çalışan Motivasyonu

3-İçerik Paylaşımı Yapmak ve İlgi Göstermek

Potansiyel bir çalışan motivasyonu için gereken, çalışanın yaptığı işin önemlilik derecesinin yüksek olduğunu ve finansal bir getiri dışında birileri ya da bir şeyler için de önem yarattığını hissetmesi son derece önemli bir durumdur. Bu sebep ile, çalışanlarınızın motivasyonunu sağlamak için, yapmalarını istediğiniz işler hakkında onlarla sürekli bir içerik paylaşımı içerisinde olmalısınız. Ekip olarak neler yapıyorsunuz? Neden yapıyorsunuz? Yaptığınız işlerden kimler, ne şekilde fayda görüyor? İnce nokta şudur ki, çalışanlarınız yaptıkları işler ilgi gördükçe motivasyonları ve çalışma performansları yüksek olacaktır.

Mutlu-Çalışan Motivasyonu

4-Sosyal Hayatında Vakit Geçirmesine Olanak Tanıyın

Özellikle işinizde verim sağlamak istiyorsanız, çalışanınızın sosyal hayatını da önemsemeniz gerekmektedir. Sosyal hayatında iyi bir gidişat sergileyen ve işinin sosyal hayatını olumsuz yönde etkilemediğini fark eden çalışan, daha olumlu bir ilerleyiş sergiler. Sinema – konser bileti, iki kişilik yemek ya da mini bir tatil.

5-Gelişim Olanakları Sunun

Çalışanların motivasyonu için kişisel ve mesleki gelişimlerini desteklemek için eğitim olanakları sunmanız çalışanlarınıza kendilerine değer verildiğini hissettirecektir.


İlginizi Çekebilecek Diğer İçeriklerimiz;

Kıdem Tazminatı Nedir?

Kıdem Tazminatı Nedir? Nasıl Hesaplanır?

Kıdem tazminatı ; işçinin, iş akdinin haklı nedene dayanmaksızın yada herhangi geçerli bir nedenden dolayı feshi durumunda her kıdem yılı karşılığında ortalama otuz günlük brüt maliyete karşılık gelecek durumda hak kazandığı bir tazminat tipidir.

İşçinin Kıdem Tazminatı Alabilme Şartları Nelerdir?

İş kanunu kuralları içinde çalışanın işveren tarafından tazminatı alabilmesi için belli şartlar sağlanması gerekmektedir. Bu şartlar şu şekildedir;

4857 sayılı İş Kanunu’na göre, iş sözleşmesi kurallarınca işyerinde çalışan kişilere işçi denilmektedir. İş sözleşmesinin sözlü veya yazılı olması burada bir fark yaratmamaktadır. Uygulamada ise, çoğunlukla işçiler yazılı bir sözleşme olmaksızın çalışmaktadırlar. İş kanunun 14. maddesine göre aşağıda sıralanan iş ve meslek gruplarının yaptıkları çalışmalar işçilik sayılmamakta bu sebeple de tazminat alamamaktadır.

 1. Denizde ve hava taşıma kurumlarında çalışanlar
 2. 50’den daha az işçi çalıştırılan yerlerde çalışan işçiler
 3. Aile ekonomisine dahil olan tarımla ilgili işlerde çalışanlar
 4. Aile üyeleri arasında ve 3. dereceye kadar hısımları ile yapılan evde ve el sanatlarına dayalı işler
 5. Ev hizmetinde çalışan kişiler
 6. Çıraklar
 7. Rehabilite edilenler
 8. Esnaf ve Sanatkarlar Kanunu içerisindeki 2. maddeye göre 3 kişinin çalıştığı yerlerde çalışan kişiler
 9. Sporcular

İşçinin kıdem tazminatı alabilme durumu için yukarıda bulunan şartların dışında işçinin en az 1 yıl devamlılık ile aynı işte çalışmasıdır. İşçinin kıdem tazminatı hakkı olabilmesi için aynı iş yerinde 1 yıl süre ile devamlı olarak çalışması gerekmektedir. Bu süreden daha az çalışan kişi için tazminat verilmemektedir. İşçi aynı işverene bağlı olarak farklı iş yerlerinde çalışırsa hak talebi yapamaz.

Tazminat Nasıl Hesaplanır?

Yukarıda kıdem tazminatının alınabilme şartları bulunmaktadır. Düşündüğümüzde çalışanın alacağı kıdem tazminatının nasıl hesaplandığı sorusu gelmektedir. Çalışan kişi işine başladığı günden itibaren brüt ücreti üzerinden kıdem tazminatı hesaplanır. İşe başlama tarihinden çıkış tarihini yazıp brüt ücretinizi belirttiğiniz anda alacağını hesaplamış olursunuz.Yukarıda kıdem tazminatının alınabilme şartları bulunmaktadır. Düşündüğümüzde çalışanın alacağı kıı, kıdem tazminatının nasıl hesaplandığı sorusu gelmektedir. Çalışan kişi işine başladığı günden itibaren brüt ücreti üzerinden kıdem tazminatı hesaplanır. İşe başlama tarihinden çıkış tarihini yazıp brüt ücretinizi belirttiğiniz anda alacağını hesaplamış olursunuz.

Kıdem Tazminatı Tavanı Ne İşe Yarar?

Kıdem tazminatınız hesaplanırken, brüt maaşınız tavan fiyatı aşması durumunda dikkate alınacak olan ücret kıdem tazminatı tavan ücretidir. Örneğin 5 yıldır çalıştığınız işyerinizde brütünüz 7 bin lira olsun. İşten çıkarılmanız durumunda iş hukuku avukatı yardımı alabilirsiniz. Ancak örnek hesaplama yapacak olursak tazminat olarak 5 brüt maaş almanız gerekir. Ancak brüt maaşınız asgari ücret tavanını geçtiği için 2018 yılı ikinci altı aylık dönemi için hesaplama (5 x 6.017 TL yani 30 bin 085 TL olacaktır.)

İlginizi Çekebilecek Diğer İçerikler:

Muhasebe-Programı-Kolaylığı

Basit Muhasebe Programı NKolayOfis

Basit muhasebe programı her türlü firma için gerekli olan bir araçtır. Bundan dolayı da muhasebe programı sektörel bazda varyasyonlar içerebilmektedir. Bu tip programlar genel hatlarıyla iş yükünüzü hafifletir, banka hareketlerinizi takip eder, kasa banka giriş işlemlerini izler, alacak verecek çek ve senetlerinizi takip eder, vade günlerini belirler. Bunların yanı sıra, alış ve satışlarınızı kaydederek stok bilgilerinizi anında raporlar, muhasebe işlerinizi en kısa sürede yapabilmenizi sağlar. Basit muhasebe programı ile normalde büyük vakit ayıracağımız iş yükünüzü minimum seviyeye indirin!

Basit Muhasebe Programı Nedir?


Basit muhasebe programı, yarattığı kolaylık ile işletmenizin daha aktif olmasını sağlar. Sizlere sunduğumuz muhasebe programını ayrıntılı muhasebe bilgisine gerek kalmadan en kolay ve anlaşılır şekilde kullanabilirsiniz. NKolayOfis ön muhasebe programındaki amaç, her firmanın ve KOBI’lerin rahatlıkla anlayabilmesi ve takip edilmesi gereken girdi çıktı, fatura, banka hareketleri, stok takibi ve cari hesap gibi ön muhasebe programını zorlanmadan kullanabilmenizdir.


NKolayOfis Basit Ön Muhasebe

Amacımız doğrultusunda işletmelere her daim ihtiyacı olan basit muhasebe programı fiyatlarını, en uygun düzeyde tutmaya özen göstermekteyiz. Örnek bir süper market ile bir kasabın ortak noktaları sadece muhasebedir. Bu iki firmanın iş kolları farklı olmasına rağmen web tabanlı bir basit muhasebe programı yine de işlerinde faydalı olur. Bunun için size anında çözüm sunabilecek NKolayOfis uygulamasını 14 gün ücretsiz test edebilirsiniz.

NKolayOfis Özellikleri

Oluşturduğunuz carilerin kontrolü sizde olsun ve istediğiniz anda takibini sağlayın.

Fatura hesaplama programı ile işlemlerinizi tek tıkla gerçekleştirerek zamandan tasarruf edin.

Gelir gider programı, ne zaman nereye ödeme yapacağınızı ve nereden ne zaman ödeme alacağınızı bilmenizi sağlar. Siz de böylece ödemelerinizi ve finansal işlemlerinizi planlayabilir nakit akışınızı kontrol altında tutabilirsiniz.

e-Fatura sayesinde zaman kaybetmeden hazır şablonla faturanızı oluşturun.

Ürünlerinize başlangıç stok miktarı belirleyerek, ürünlerinizin stoktan belirlediğiniz miktar üzerinden düşmesini sağlayın.

İşinizi yönetirken farklı bankalardaki paranızı yönetmek için fazla zaman harcamayın. Bir NKolayOfis ürünü olan BankFIX üzerinden tüm banka hesaplarınızı takip edebilir, finansal verilerinizi yönetebilirsiniz.

Ön muhasebe ile ilgili bütün raporlara ayrıntılı bir şekilde her yerden erişim sağlayabilirsiniz.

Firmanıza ait projelerin takibini ve ilgili raporlarını zaman kaybetmeden İnternet olan her yerden erişim sağlayın, zaman kaybı ve iş yükünden kurtulun.

İlginizi Çekebilecek Diğer İçerikler:

Muhasebe-Yazılımı-ve-NKolayOfis

Muhasebe Yazılımı ve NKolayOfis

1994 yılında oluşturulan Tek Düzen Hesap Planına göre muhasebe yazılımı; yevmiye, büyük defter, envanter defterleri gibi bir çok muhasebe ile ilgili araç gereçleri zorunlu kılardı. Kayıtların tutularak uygun zamanda ve şartlarda uygulanmasını sağlamaktadır. İstenildiği zamanda da ulaşılmasına olanak sağlamaktadır.

Muhasebe Yazılımı Nasıl Çalışır?

Bilgisayar ile fatura, fiş, makbuz, dekont gibi evraklar kullandığınız muhasebe yazılımı işlenir. Bunun sonucunda yine, program bünyesinde mevcut olan gelir tablosu, bilanço ya da işletme hesap özeti gibi gelir–gider dengesini gösteren tablolar yardımı ile vergi gösterilebilmekte ya da istenilen kayıtlara istenilen özellikte ulaşılabilmektedir. NKolayOfis ön muhasebe programı ile de gelir-gider raporlarını kolaylıkla yönetebilir, alacaklarını ve borçlarınızı zamanında tahsil etme ve ödemesini kolaylıkla programlayabilirsiniz.

Günümüzde, zamanla İnternet ağlarının genişlemesine paralel olarak, İnternet üzerinden veri girişi yapılabilen yazılımlar ve programlar da oluşturulmuş durumdadır. NKolayOfis de bulut tabanlı bir sistemdir. İnternet yolu ile ilgili program sitesine girilerek şifre ve kullanıcı adı gibi özel parametreler kullanılmakta ve program kullanılabilmektedir. Güvenlik için şifrelerde bazı kontroller koyulabilir ve giriş yaparken güvenlik sağlanabilir. Bu durumun avantajı, çalınma, bilgisayar bozulması, halk arasında çökmesi gibi olumsuz faktörlerden kayıtlı olan veriler asla zarar görmemektedir. Bu durum uzun yıllarca girilen ve muhafaza edilmesi gereken verileriniz için oldukça önemlidir. NKolayOfis uygulamasında da verileriniz Amazon sunucularında saklandığı için herhangi bir sistem çökmesinde verileriniz daima güvende kalacaktır.

Önceleri, iş yoğunluğu fazla; muhasebe yazılımlarının da neredeyse hiç olmamasından dolayı, el yordamıyla veri girişi yapılmaktaydı. Yevmiye defterlerine, muhasebeciler aracılığıyla işletme verileri el ile yazılmaktaydı. Bundan dolayı, fazla evrak olması durumunda oldukça zor bir hale geleceği için, işin içinden çıkılamaz bir duruma girmekteydi.

KOBİ’lere Ön Muhasebe Kolaylığı

KOBİ’ler, gelir-gider takibi yapması, ödeyeceği vergilerden haberdar olması, alım ve satım gücü gibi değerlerinin bilinmesi adına kendi muhasebelerini tutmaları gereklidir. Yasal bir zorunluluk ve bir verimlilik olarak görebileceğimiz muhasebe, önceden Excel programı veya defterler aracılığıyla tutulurdu. Bir firmanın fatura, makbuz, dekont gibi evraklarının sürekli bir yerde saklaması ve işlenmesini gerektiren muhasebe zamanı, küçük firmalar için bu şekilde halledilse bile işlem hacmi yüksek olan şirketlerde muhasebeyi geleneksel yöntemlerle devam etmek zaman alan bir hale gelmiş olur. Defterler veya Excel gibi yazılımlar bir muhasebe yazılımının sunacağı modüler yapısından uzak olduğu için bu araçlarla ön muhasebenizi  tutmak verimsiz olmasının dışında zaman ve efor kaybına neden olur. Büyük veya küçük fark etmeksizin, işlem hacmi yüksek olan ve mali durumunu sürekli kontrol altında tutmak isteyen KOBİ’ler NKolayOfis desteği ile beraber finansal işlerini ileri düzeye taşıyabilirler. Eskiden olduğu gibi bir yere bağlı kalmadan ofiste, dışarıda, şantiyede İnternet olan her yerde erişim sağlayabilir ve paranızın yönetimini hep elinizde tutabilirsiniz.


14 Gün Ücretsiz Dene


Ön muhasebenizin yönetimini en kolaya indirin..

14 Gün Ücretsiz Dene

İlginizi Çekebilecek Diğer İçerikler:

Proje Yönetimi Nasıl Yapılır

Proje Yönetimi Nedir? Nasıl Yapılır?

Belli olan bir alan veya konuda hakkında mevcut bir sorunun çözümü için bu sorun veya hedefle ilgilendiği bilinen kurumlardan destek talep eden, formel başvuru aracına proje denir. Projenin en temel özelliği; fikir aşamasından uygulama sonuçlana kadar süren değerlendirme aşamasına kadar geçen süreçte bu fikrin uygulanmasına temel teşkil eden müdahale mantığının doğru olması gerekmesidir. Bu sebeple proje yönetimi de çok büyük önem taşır.

Proje Yönetimi Nasıl Yapılır?

Proje Yönetimi

Proje yönetimi sistematiği çok basit olarak gözükebilir. Bir teslim tarihi belirlenir, mali bir bütçe oluşturulur, sorumlu olacak kişiler seçilir ve bunlarla işlemler tamamlanmış olur. Bu kadar basit gözükebilir, gerçekte ise nadiren basittir: Önce yanlış insanlar proje sorumluluğuna atanır. Sonrasında insanlar onlardan ne beklediklerinin yanı sıra çelişkili bilgilerini de anlamazlar. Faaliyet alanı değişir. Teslim tarihleri uyuşmayabilir. Daha öz bir ifadeyle; her şey altüst olur.

Başlatma

 • Organizasyonun ihtiyaçlarını ölçülebilir hedeflere belirleyerek analiz etmek.
 • Mevcut operasyonları gözen geçirmek.
 • Bütçe dahil fayda ve maliyetlerin finansal analizi.
 • Kullanıcılar ve destek elemanları dahil hissedar analizi.
 • Bütçe, görevler, ürünler ve zaman çizelgesi dahil bir belge gerekir.

Planlama

 • Planlamanın nasıl yapılacağını belirlemek;
 • Kapsam bildirisini geliştirmek;
 • Planlama ekibini seçmek;
 • Oluşacak ürünleri tanımlamak ve iş ayrışım yapısını oluşturmak;
 • Aktiviteler için kaynak gereksinimlerini tahmin etmek;
 • Aktiviteler için gerekli zaman ve maliyeti tahmin etmek;
 • Zaman çizelgesini hazırlamak;
 • Bütçeyi hazırlamak;
 • Risk planlaması;
 • İşin başlatılması için resmi onay almak.
Proje Yönetimi Nasıl Yapılır-2

Yürütme

Proje yönetim planında belirlenmiş olan gereksinimlerini karşılama hedefinde süreçlerden meydana gelir. Uygulama aşaması insanları ve kaynakları eş güdümleme, aynı zamanda aktivitelerinin proje yönetim planına uygun şekle getirme amaçları haline gelir.

İzleme ve Kontrol

 • Proje aktivitelerinin ne ölçüde tamamlandığı ölçmek;
 • Finansal, kapsam gibi detaylarını izleyip yönetim planı ile karşılaştırmak.
 • Sorun ve risklere yönelik düzeltici eylemleri belirlemek.
 • Kazanılmış Değer Analizi yöntemi ile projenin zaman ve bütçe açısından gidişatını izlemek ve tamamlanma zamanı ve bütçesi konusunda tahminleme yapmak mümkündür.

Kapanış

Kapatma projenin resmi olarak oluşturulan son aşamasını gösterir.

Bu aşama şu süreçleri içerir:

 • Bütün proses gruplarındaki bütün aktivitelerin bitirilmesi.
 • Bütün sözleşmelerin kapatılması

14 Gün Ücretsiz Dene


Projelerinizi Kolayca takip edin…

14 Gün Ücretsiz Dene

İlginizi Çekebilecek Diğer İçerikler: