E-bildirge işverenlerin, çalıştırdıkları işçilerine ait sigorta prim belgelerini internet üzerinden vermeleri ve bildirimlerine ait tahakkuk bedellerini de otomatik ödeme ve internet bankacılığı yoluyla ödeyebilmeleri için bir araya getirilen elektronik bir portal olarak tanımlanır. Yeni uygulama çerçevesinde işçi ve …

Okumaya Devam Et

İşletmeniz için önemli olan ön muhasebenin temel işlemleri, doğru yapılabilmesi için, en azından temel ön muhasebe bilgisini iyi kavramak gereklidir.  Ön muhasebenin temel işlemlerini bilmeniz günlük işlerinizi de kolaylaştıracaktır. Şimdi gelin bu temel işler nedir onlara bir göz atalım. Cari …

Okumaya Devam Et

Vergi borcu yapılandırma sürekli yapılan bir işlem olmadığından devlet tarafından yapılan düzenlemeler sonucunda dönemsel olarak borç yapılandırma işlemleri getirilebilmektedir. Bu nedenle kişilerin bu zamanlarda Vergi borcu yapılandırması söz konusudur. Vergi borcu yapılandırma, yapılan düzenleme doğrultusunda tekrar taksitlendirme, faizlerin …

Okumaya Devam Et

Dövizli fatura hazırlarken; hizmetlerinden ötürü ürün hizmet veya ürün maliyetleri maliyetlerinin döviz biriminden olan firmalar olacak bir döviz artışında zarar etmemek için, satışlarını da dövize eşitlemek ister. Neden dövizli fatura Bir başka deyişle, bu aslında ekonomi araçları de …

Okumaya Devam Et

Ticaret odası kaydı için her tacir kullanacağı ticaret unvanını ve bunun altına atacağı imzayı notere tasdik ettirdikten sonra sicil memuruna tevdi etmeye mecburdur. Tacir hükmi şahıs ise unvanla birlikte onun adına imzaya salahiyetli kimselerin imzaları da notere tasdik …

Okumaya Devam Et

Kayyum, kelimesi hukuki anlamda “Belli bir malın yönetilmesi ya da belli bir işin yapılması görevlendirilmesi amacıyla atanan kişi” anlamına gelmektedir. Genellikle usulsüzlük yapılan şirketlere özel kurumlara, şirketlere, devletin el koyduktan sonra atadığı yöneticilerdir. NOT: Kayyum da vasi gibi …

Okumaya Devam Et