Tahsilat-Yönetimi

Tahsilat Yönetimi

Nakit yönetiminin zorlaştığı, rekabetin gün geçtikçe arttığı şu günlerde firmalar için ayakta kalmak gittikçe zorlaşıyor. Doğru stratejiler üretilebildiği takdirde firmanın pazardaki rekabet gücü de artıyor. Alacak yönetimi firmanın finansal durumu için önemlidir.

Tahsilat Yönetimi

Alacak yönetimi ne kadar planlıysa nakit akışı da o kadar hızlı olmaktadır. Tahsilat yönetimi yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlar şu şekildedir:

 • Hız
 • Verim
 • Planlılık

Bu hususlar göz önüne alındığında nakit yönetimi kolaylaşacaktır.

Tahsilatın gerçekleşemediği durumlarda işletmelerde maddi sıkıntılar meydana gelmektedir. Bu maddi sıkıntılara bağlı olarak da kredi ve borç ödemelerinde gecikmeler yaşanabilir ve bu bağlamda hem müşterilerle hem de bankalarla olan ilişkiler zedelenebilir.

Finansal bir sorun firmanın sadece dış ilişkileri etkilemekle kalmaz, firmanın kendi departmanları arasındaki işleyişi de büyük ölçüde etkiler.  İşletme bir bütün olarak göze alındığında bir taraftaki problem başka bir yeri de etkileyebilir. Bu sebeple finans departmanının alacakkonusunda büyük bir sorumluluğu vardır. Finans departmanındaki yöneticilerin doğru ve etkili bir politika izlemeleri önem arz etmektedir. Tahsilatı yapılacak alacaklar belirlenmeli ve takipte kalınmalıdır. Bu doğrultuda nakit akışını hızlandıracak planlar yapılmalı ve bu planlar sırasıyla hayata geçirilmelidir. Bu sayede şirketin finansal durumunda gerekli iyileştirmeler yapılabilmektedir. Nkolayofis uygulamasıyla tahsilat yönetimi artık daha kolay!

Etkili Tahsilat Yönetimi

 • Tahsilat yönetimi planları yapılırken şu hususlar dikkate alınmalıdır:
 1. · Müşteri segmentleri ve değişen dünyada müşteri profili ve var olan müşterilerin analizi,
 2. Satış görüşmesinde müşterinin tahsilat şartlarını anlaması,
 3. potansiyel tahsilat hamleleri,
 4. · Müşteri kaybı yaşanmaksızın alacakçözümleri
 5. · Pazarlama portresinde satış ve alacak
 6. · Tahsilatta yeni teknikler ve tahsilatta sosyal medya
 7. · Müşterinin satış şartlarını algılaması ve tatmini
 8. · Tahsilatla ilgili hukuki düzenlemeler
 9. · Tahsilatta yaşanabilecek gecikmelerinin mali tablolar üzerindeki etkisi
 10. · Geciken tahsilatta kıymetli evrak ve vade yapılandırması
 11. · Gecikmiş alacakların takibi ve hukuksal çözüm yolları
 • Oluşturulan planlara uygun adımlar atılmalı ve alacak tekniklerinden haberdar olunmalıdır.
 • Etkili bir tahsilat için öncelikle alacaklar belirlenmelidir. Burada öncelik geçmiş alacaklarda olmalıdır ve ciddiye alınarak takip edilmelidir.
 • Müşteriyi kaybetmeye sebebiyet vermeyecek şekilde alacakların takibi yapılmalıdır. En hızlı şekilde tahsil edilebilmesi için gerekli olan takip gerçekleştirilmelidir.
 • Müşterilerin ödeme davranışları incelenmeli ve o davranışlara yönelik alacak politikaları izlenmelidir. Müşterilerin davranışlarını saptamak için önceki borçlarını zamanında ödeyip ödemediklerine bakılabilir.
 • Alacak amacıyla yapılan görüşmelerde uygun teknikler uygulanmalıdır.

21 Gün Ücretsiz Dene


Ön muhasebenizin yönetimini en kolaya indirin..

21 Gün Ücretsiz Dene

Bu makaleleri de okumanızı tavsiye ederiz;

Muhasebe Yazılımı ve NKolayOfis

E-Arşiv ve E-Fatura Arasındaki Farklar

Saas Nedir?

 

Muhasebe-Yazılımı-ve-NKolayOfis

Muhasebe Yazılımı ve NKolayOfis

1994 yılında oluşturulan Tek Düzen Hesap Planına göre muhasebe yazılımı; yevmiye, büyük defter, envanter defterleri gibi bir çok muhasebe ile ilgili araç gereçleri zorunlu kılardı. Kayıtların tutularak uygun zamanda ve şartlarda uygulanmasını sağlamaktadır. İstenildiği zamanda da ulaşılmasına olanak sağlamaktadır.

Muhasebe Yazılımı Nasıl Çalışır?

Bilgisayar ile fatura, fiş, makbuz, dekont gibi evraklar kullandığınız muhasebe yazılımı işlenir. Bunun sonucunda yine, program bünyesinde mevcut olan gelir tablosu, bilanço yada işletme hesap özeti gibi gelir – gider dengesini gösteren tablolar yardımı ile vergi gösterile bilmekte yada istenen kayıtlara istenilen özellikte ulaşılabilmektedir. NKolayOfis ön muhasebe programı ile de gelir-gider raporlarını kolaylıkla yönetebilir, alacaklarını ve borçlarınızı zamanında tahsil etme ve ödemesini kolaylıkla yönetebilirsiniz.

Günümüzde, zamanla İnternet ağlarının genişlemesine paralel olarak, İnternet üzerinden veri girişi yapılabilen yazılımlar ve programlar da oluşturulmuş durumdadır. NKolayOfis de bulut tabanlı bir sistemdir. İnternet yolu ile ilgili program sitesine girilerek şifre ve kullanıcı adı gibi özel parametreler kullanılmakta ve program kullanılabilmektedir. Güvenlik için şifrelerde bazı kontroller koyulabilir ve giriş yaparken güvenlik sağlanabilir. Bu durumun avantajı, çalınma, bilgisayar bozulması, halk arasında çökmesi gibi olumsuz faktörlerden kayıtlı olan veriler asla zarar görmemektedir. Bu durum uzun yıllarca girilen ve muhafaza edilmesi gereken verileriniz için oldukça önemlidir. NKolayOfis uygulamasında da verileriniz Amazon sunucularında saklandığı için herhangi bir sistem çökmesinde verileriniz daima güvende kalacaktır.

Muhasebe Yazılımı ve NKolayOfis

Önceleri, iş yoğunluğu fazla; muhasebe yazılımlarının da neredeyse hiç olmamasından dolayı, el ile veri girişi yapılmaktaydı. Yevmiye defterlerine, muhasebeciler aracılığı ile işletme verileri el ile yazılmaktaydı. Bundan dolayı, fazla evrak olması durumunda oldukça zor bir hale geleceği için, işin içinden çıkılmaz bir duruma girmekteydi.

KOBİ’lere Ön Muhasebe Kolaylığı

KOBİ’ler, gelir-gider takibi yapması, ödeyeceği vergilerden haberdar olması, alım ve satım gücü gibi değerlerinin bilinmesi adına kendi muhasebesini tutması gereklidir. Yasal bir zorunluluk ve bir verimlilik olarak görebileceğimiz muhasebe, önceden Excel programı veya defterler aracılığıyla tutulurdu. Bir firmanın fatura, makbuz, dekont gibi evraklarının sürekli bir yerde saklaması ve işlenmesini gerektiren muhasebe zamanı, küçük firmalar için bu şekilde halledilse bile işlem hacmi yüksek olan şirketlerde muhasebeyi geleneksel yöntemlerle devam etmek zaman alan bir hale gelmiş olur. Defterler veya Excel gibi yazılımlar bir muhasebe yazılımının sunacağı modüler yapısından uzak olduğu için bu araçlarla ön muhasebenizi  tutmak verimsiz olmasının dışında zaman ve efor kaybına neden olur. Büyük veya küçük fark etmeksizin, işlem hacmi yüksek olan ve mali durumunu sürekli kontrol altında tutmak isteyen KOBİ’ler NKolayOfis desteği ile beraber finansal işlerini  ileri düzeye taşıyabilirler. Eskiden olduğu gibi bir yere bağlı kalmadan ofiste, dışarıda, şantiyede İnternet olan her yerde erişim sağlayabilir ve paranızın yönetimini hep elinizde tutabilirsiniz.

21 Gün Ücretsiz Dene


Ön muhasebenizin yönetimini en kolaya indirin..

21 Gün Ücretsiz Dene

Bu makaleleri de okumanızı tavsiye ederiz;

E-Arşiv ve E-Fatura Arasındaki Farklar

Saas Nedir?

Türkiye’ nin IDC Raporu

E-Arşiv-ve-E-Fatura-Arasındaki-Farklar

E-Arşiv ve E-Fatura Arasındaki Farklar

E-Fatura en basit haliyle elektronik ortamda son kullanıcısına gönderilmek üzere hazırlanmış faturaya denir. Kağıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahiptir. Türkiye’ de 397 no’ lu VUK tebliği ile tüzel kişiler, 416 no’ lu VUK tebliği ile de gerçek kişiler için hayata geçirilmiştir.

Faydaları Nelerdir?
 • Faturalarınızı müşterilerinize dijital ortamda gönderdiğiniz için kağıt, zarf ve bunun gibi materyal harcamalarının yanısıra kargo masraflarından da kurtulmuş olursunuz.
 • E-faturalarınız GİB’de kayıtlı olacağı için kaybetmeniz imkansızdır. Dijital ortamda bulunan  geçmiş tarihli faturalara ulaşmanız sadece saniyelerinizi alır.
 • E-faturaya geçmeniz muhasebe kayıtlarını anlık olarak takip edebilmenizi sağlar. Buda muhasebecinizin daha az iş yükü altına girerek, muhasebecinize olan ihtiyacınızı bir nebze olsun azaltır.
 • Raporlama çok daha hızlı ve basit gerçekleşir.
 • Kağıt tasarrufu yapmanızı sağlayacağı için doğa dostudur.
 • E-fatura’ nın en önemli amaçlarından biri kayırdışı ekonominin azaltılmasıydı. E-fatura kullanımın yaygınlaştırılmasıyla ülke ekonomisinin kayıtdışı işlemlerden ötürü zarar görmesinin engellenmesi amaçlanmaktadır.
E-Arşiv Fatura Nedir?

E-Arşiv Fatura, elektronik ortamda hazırlanmış faturaya denir. Fatura oluşturulabilmek için 397sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin şart koştuğu üzere e-fatura sistemine kayıtlı olmak gerekmektedir.

Faydaları Nelerdir?
 • Kağıt faturaya gerek kalmadığı için eksta kağıt masrafından kurtulmuş olursunuz.
 • Kağıt kullanımı azaldığı için çevre dostudur.
 • İstediğiniz faturaya istediğiniz an erişebilirsiniz.
 • Faturalarınız sistemde kayıtlı olduğu için kaybetme sorunu yaşamazsınız.
 • Faturalar elektronik ortamda kayıtlı olduğu için kayıtdışı işlem miktarı azalır ve ülke ekonomisi zarar görmez.
 • Raporlama hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleşir.
 • Muhasebe kayıtlarınızı anlık olarak takip edebilirsiniz.
E-fatura ve E-arşiv farkları
 • E-fatura yalnızca e-fatura kullanıcısı firmalara gönderilinebilirken; e-arşiv, e-fatura kullanıcı olmayan firmalara ve hatta son kullanıcı olan müşterilere gönderilebilmektedir.
 • E-arşiv faturaların çıktısının geçerliliği varken, e-faturaların çıktısı hukuken geçersiz sayılmaktadır.
 • İsteyen her kullanıcı e-arşiv fatura kullanabilir; ancak e-fatura sistemine dahil olunmalıdır.
 • E-arşiv fatura uygulamasını kullananlar irsaliye fatura oluşturamazlar.
 • İnternet üzerinden satış yapan yüksek cirolu şirketler için fatura kullanımı zorunludur.
 • E-arşivde format zorunluluğu yokken, e-faturada format zorunluluğu vardır.

21 Gün Ücretsiz Dene


21 Gün Ücretsiz Dene

 

Bu yazıyı okuyanlar aşağıdakilerde ki makaleleri de okudu;

Saas Nedir?

Türkiye’ nin IDC Raporu

Konkordato nedir?

SaaS Nedir

Saas Nedir?

Türkçe karşılığı “hizmet olarak yazılım” olan Saas (Software as a Service) , kullanıcıların uygulamalara internet üzerinden bağlanarak online olarak, çok düşük bir maliyetle hızlıca kullanabilmelerini sağlar. Kurumsal kullanımda sıkça kullanılanlara örnek olarak CRM ve ERP verilebilir. Bu uygulamaları kullanabilmek için abonelik ücreti veya kullanım kapsamına göre ödeme alınır.

Avantajları Nelerdir?

SaaS geleneksel yöntemlere göre bir sürü avantaj sunmaktadır. İşte bunlardan bazıları:

 • Kullandığınız kadar ödeme: Genel olarak bir sürü seçenek sunmakla beraber istekleriniz doğrultusunda kullanım kapsamınızı işinizin büyüme oranına veya çalışan sayınıza bağlı olarak değiştirebilirsiniz.
 • Yer zaman farketmeksizin internet üzerinden kolay ulaşım: Tek ihtiyacınız olan bir tarayıcı ve internet erişimi.
 • Kolay güncelleme: SaaS sağlayıcıları donanım ve yazılım güncellemeleriyle uğraşırken, sizden iş yükünü alırlar ve güncellemeler için çaba sarfetmeniz gerekmez.
 • Geniş çözüm seçeneği: Tek bir yazılıma bağlı kalmaksızın, istediğiniz yazılımın istediğiniz kadar özelliğini dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz.

Dezavantajları Nelerdir?

Bulut Bilişim sınırlı bir bütçeyle son teknolojiye erişim ve profesyonel destek sağlamakla beraber bazı sorunları da beraberinde getirebilir. Bu sebeple son kararı vermeden önce dezavantajlarına da bir bakmak gerekmektedir. Dezavantajlarından bazıları:

 • Kontrol Kaybı: Kontrol sizde değildir. Genellikle herkes yazılım uygulamasının en son sürümünü kullanmak zorundadır ve özelliklerde yükseltmeleri veya değişiklikleri erteleyemez.
 • Güvenlik ve veri sıkıntıları: Hassas bilgilerin gizliliği önemli bir husustur.
 • Performans: SaaS modeli web dağıtımına bağlı olduğundan, internet erişiminiz kesildiğinde verilerinize ulaşamazsınız.
 • Sınırlı sayıda uygulama: gün geçtikçe popülerleşse de hala kullanılmadığı alanlar bulunmaktadır.
 • Bağlantı problemleri: SaaS modeli web dağıtımını temel aldığından, internet servisiniz başarısız olursa  verilerinize erişiminizi kaybedersiniz.
Top SaaS Şirketleri
 • Salesforce
 • Microsoft
 • Adobe Creative Cloud
 • Box
 • Amazon Web Services SaaS
 • Google G Suite
 • Zendesk
 • ADP
 • Oracle
 • DocuSign
 • Cisco
 • GitHub
 • Workday
 • Xero
 • Zuora
 • AdRoll
 • Blackboard
 • SurveyMonkey
 • Blackbaud
 • Service Now
 • Go to meeting
 • Hubspot
 • Twilio
 • Coupa Software
 • Intuit
 • Marketo
 • Bill.com
 • Exactly

21 Gün Ücretsiz Dene


21 Gün Ücretsiz Dene

 

Bu yazıyı okuyanlar aşağıdakilerde ki makaleleri de okudu;

Konkordato nedir?

Proje Yönetimi Nasıl Yapılır?

2019′ un Dijital Trendleri

Türkiye' nin IDC Raporu

Türkiye’ nin IDC Raporu

IDC ( International Data Corporation), günümüzde teknolojinin gelişimini inceleyen Amerika menşeili bir pazar araştırma şirketidir. IDC’ nin raporu Türkiye’ nin kurumsal uygulama yazılımı pazarına bakarak;  2017-2021 yılları için Kurumsal Kaynak Yönetimi, Müşteri İlişkileri Yönetimi ve Tedarik Zinciri Yönetimi konularıyla ilgili ayrıntılı bir tahminde bulunmaktadır. Bu raporda yer alan firmalar arasında IAS, Microsoft, Likom, LOGO, Oracle, SAP, Nebim, Mikro, Workcube  gibi kurumsal uygulama yazılımı satan firmalar bulunmaktadır.

IDC’ nin raporuna göre Türkiye’ de kurumsal uygulama yazılımı satan firmaların sayısı bu 5 yıllık süreç içerisinde artacak. Bununla birlikte, şirketlerin kurumsal stratejilerine bağlı kalarak hareket etmeleri ve hedeflerine ulaşarak 3. platform teknolojilere ve inovasyona daha çok çaba harcamaları beklenmektedir.

IDC’nin 2018′ de yayınladığı rapora göre 4 yeni meslek grubu ortaya çıkacak : bulut bilişim uzmanlığı, büyük veri analistliği, ortak kullanılan araç şoförlüğü ve sürücüsüz araç mühendisliği. Bunun yanı sıra, diğer iş kollarında da daha çok bulut bilişime yönelik daha çok işe alım gerçekleşecek.

Türkiye' nin IDC Raporu

Bulut Bilişim Nedir?

Günlük hayatımızda farkında olmasakta bulut bilişimden çokça faydalanıyoruz. E-posta göndermek,oyun oynamak veya dosyaları depolamak için kullanılan çevrimiçi bir  hizmetlerin büyük bir çoğunluğu bulut bilişim tarafından sağlanmaktadır. Bulut bilişimin maliyet, hız ve güvenlik açısından bir çok avantajı bulunmaktadır. Bu yüzden bulut bilişime olan talebin gün geçtikçe artması gerekmektedir.

IDC Neden “Üçüncü Platform” Adını Verdi?

Üçüncü platform, IDC tarafından türetilmiş bir kelimedir. Birinci platform, 1950’lerde başlayıp günümüze kadar süregelen ana bilgisayar sistemine denmektedir. İkinci Platform ise 1980lerde başlayan işlemci/sunucu sistemidir. Üçüncü platform ise mobil bilişim, sosyal medya ve bulut bilişimin birbiriyle etkileşim halinde olduğu sistemdir. Gartner’ a göre birbiriyle etkileşim halinde olan bu trendler, insanların ve firmaların teknolojiye olan bakış açılarını değiştirecek.

Kurumsal uygulama yazılımı yatırımları müşteri sadakatini ve iş süreçlerini güçlendirmek için bu stratejilerin merkezinde kalacak. Ayrıca yenilenme, görselleştirme ve modernleşme ihtiyaçları önümüzdeki yıllarda kurumsal uygulama yazılımı sektörüne yön vermeye devam edecek. Bulut yaklaşım talep gördükçe, daha çok müşteri deneyimi olacak. Bu müşteri deneyimlerinden olumlu olanları daha çok müşteriyi çekecek ve böylece önümüzde yıllarda bulut bilişime olan talep gitgide artacak.

21 Gün Ücretsiz Dene


21 Gün Ücretsiz Dene

 

Bu yazıyı okuyanlar aşağıdakilerde ki makaleleri de okudu;

Konkordato nedir?

Proje Yönetimi Nasıl Yapılır?

2019′ un Dijital Trendleri

Konkordato nedir

Konkordato nedir?

Yakın tarihlerde çok sayıda firma Konkordato sözleşmesi imzaladı. Peki nedir bu Konkordato sözleşmesi?  Konkordato, italyanca “concordato” kelimesinin türkçeleştirilmiş halidir. “anlaşmak, duygu ve düşünce birliğine varmak” anlamlarına gelmektedir. Hukukta ise iflas sözleşmesi anlamında kullanılmaktadır.

Konkordato bir nevi iflas erteleme sözleşmesidir. Borçlunun iyi niyetine ve şirketin iflastan kurtulma senaryosuna inanılması gerekmektedir. Borçlu firma ile toplam alacaklıların üçte ikisi ile imzalanabilen bu anlaşma sayesinde alacaklı da alacağı tutarın bir kısmından feragat eder. Böylece borçlunun o alacaklıya ait olan diğer borçları da temizlenmiş olur. Görüldüğü üzere borçluyu kurtaran alacaklının inisiyatifine ve fedakarlığına dayalı bir anlaşmadır; çünkü borçlu hem borcunu hemen ödemez; ödediğinde de tamamını ödemez. Yeni borç yapamayan borçlunun mal varlığı bu sözleşmesi sayesinde icra işlemlerinden de korunmuş olur.

Nasıl başvulur?

Öncelikle mali durumunu toparlamak isteyen iyi niyetli borçlu Asli Ticaret Mahkemesine başvurur. Borçlu dilekçesinde inandırıcı bir borç ödeme planı ve bilançosu sunan borçlunun teklifi değerlendirilir. Eğer borçlu gerekli koşulları sağlamazsa; başvuru reddedilir. Başvuru kabul edildiği takdirde ise konkordato süreci başlatılır ve borçluya konkondato komiseri atanır.

Komiserin görevleri:

 • Mahkemeye rapor sunmak
 • Duruma göre sürecin uzatılmasıyla ilgili talepte bulunmak
 • Projenin tamamlanmasında katkıda bulunmak
 • Borçlunun faaliyetlerini incelemek
 • Alacaklılara talep ettikleri takdirde bilgi vermek

Konkordato Aşamaları Nelerdir?

Konkordato talebi üzerine belgelerini eksiksiz bir şekilde teslim eden her borçluya 3 aylık geçici mühlet verilir. Bu karar Ticari Sicil Gazetesi’ nde yayınlanır ve gerekli kurum ve kuruluşlara bildirilir. Alacaklılar kararın ilanından itibaren 7 gün içerisinde itirazda bulunabilirler. Geçici mühlet borçlunun veya konkordato komiserinin talebi doğrultusunda maksimum 2 ay olacak şekilde uzatılabilmektedir.

Alacaklı ve gerekli görülürse komiser duruşmaya davet edilir ve mahkeme sonucunda eğer başarıya ulaşması öngörülüyorsa; borçluya 1 yıllık kesin mühlet verilir. Kesin mühlet ise komiser veya borçlunun talebi üzerine maksimum 6 aya kadar uzatılabilmektedir.

Son zamanlarda bu sözleşmesi imzalayan firmalar şu şekildedir:

 • Gilan
 • Yeşil Kundura
 • Beta
 • Hotiç
 • Keskinoğlu
 • Makro Market
 • Mendo
 • Euronet
 • Nalpas
 • Efecan Tekstil

21 Gün Ücretsiz Dene


21 Gün Ücretsiz Dene

Bu yazıyı okuyanlar aşağıdakilerde ki makaleleri de okudu;

Finansal Yönetim Artık Online

Mali Müşaviri Kimdir? Nasıl Olunur?

e-Defter Nedir? Önemi ve Faydaları